DIRECTOR:
PROF. UNIV. DR. DAN CLAUDIU DĂNIŞOR - Universitatea din Craiova
REDACTOR ŞEF:
PROF. UNIV. DR. SEVASTIAN CERCEL - Universitatea din Craiova
EDITOR EXECUTIV:
CONF. UNIV. DR. LUCIAN BERN SĂULEANU - Universitatea din Craiova
SECRETAR DE REDACŢIE:
LECTOR UNIV. DR. MATEI DIACONU - Universitatea din Craiova

COLEGIUL ŞTIINŢIFIC

Prof. dr. Pirangelo Catalano - Universitatea „La Sapientza" din Roma
Prof. dr. Patrick Charlot - Universitatea Bourgogne din Dijon, Franţa, Director al Şcolii Doctorale şi al Centrului de Studii şi Cercetări Juridice şi Politice.
Prof. dr. Xu Guodong - Uni versitatea din Xiamen, China
Prof. univ. dr. Yan Laidie - Universitatea Bourgogne din Dijon, Franţa
Prof. univ. dr. Mihael Martinek - Universitatea Saarland din Saarbrucken, Germania
Prof. dr. Nicolas Queloz - Universitatea din Fribourg, Elveţia, fost Decan al Facultăţii de Drept, Preşedinte al Asociaţiei Criminologilor de Limbă Franceză.
***
Conf. univ. dr. Flavius Baias - Universitatea din Bucureşti, Decan al Facultăţii de Drept
Prof. univ. dr. Gabriel Boroi - Universitatea „Nicolae Titulescu" din Bucureşti
Prof. univ. dr. Ion Dogaru - Universitatea din Craiova, membru corespondent al Academiei Române
Prof. univ. dr. Ioan Leş - Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, Decan al Facultăţii de Drept
Prof. univ. dr. Radu I. Motica - Universitatea de Vest din Timişoara, Decan al Facultăţii deDrept şi Ştiinţe Administrative
Prof. univ. dr. Tudorel Toader - Universitatea „Alexandru loan Cuza" din laşi, Decan al Facultăţii de Drept
Prof. univ. dr. Nicolae Popa - fost Preşedinte al Curţii Constituţionale a Românie, fost Preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Prof. univ. dr. Paul Vasilescu - Universitatatea „Babeş- Bolyai" din Cluj-Napoca, Decan al Facultăţii de Drept.

COLEGIULDE REDACŢIE:

Conf. univ. dr. Lucian Bercea - Universitatea de Vest din Timişoara - Drept comercial, Drept bancar
Conf. univ. dr. Daniel Ghiţă - Universitatea din Craiova - Drept procesual civil, Statute profesionale.
Prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu - Universitatea din Craiova - Dreptul proprietăţii intelectuale
Lect. univ. dr. Sebastian Spinei - Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu
Prof. univ. dr. Adi Oroveanu Hanţiu - Universitatea din Craiova Drept procesual penal
Lect. univ. dr. Dan Constantin Tudurache - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Asist. univ. Mihai David - Universitatatea „Babeş- Bolyai" din Cluj-Napoca Drept civil