REVISTA DE ŞTIINŢE JURIDICE apare, începând din anul 2010, semestrial (nr. 1= ianuarie-iulie; nr. 2 = iulie-decembrie). Până în anul 2009 revista a avut o apariţie trimestrială (vezi Arhiva).
Colaboratorii revistei vor avea în vedere următoarele:
1. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, acceptarea materialelor trimise spre publicare semnifică încheierea valabilă a contractului de editare.
2. Materialul trimis spre publicare: nu a mai fost publicat; îndeplineşte condiţia originalităţii; a fost corectat de autor: nu există greşeli de tehnoredactare; sunt menţionate cuvinte cheie; respectă condiţiile tehnice: a) font - Times New Roman (fără liniuţă); b) dimensiune- 10 text, 9 subsol; spaţiere - 1 rând; pagina- A4, margini- sus-4,7 cm; jos-4,8cm; stânga/dreapta- 4 cm; antet/subsol- 3,9 cm
3. Articolele publicate în revistă vor fi publicate şi în format electronic pe site-ul revistei şi vor fi accesabile la adresa http://drept.ucv.ro/RSJ. Trimiterea articolului spre publicare include acordul autorului pentru publicarea în format electronic.
4. Studiile de doctrină şi jurisprudenţă comentată vor cuprinde obligatoriu un rezumat introductiv într-o limbă străină (engleză), care să reflecte ideile de bază ale materialului. Indicaţiile bibliografice vor cuprinde numele autorului, titlul complet al lucrării, editura, locul şi anul editării, pagina/paginile la care se face trimitere; se vor avea în vedere standardele Academiei Române. Bibliografia va cuprinde lucrările fundamentale din ţară şi din străinătate, precum şi ultimele apariţii în domeniul analizat. Articolele şi studiile de doctrină trebuie să constituie examene teoretice aprofundate, având ca obiect probleme de un cert interes practic şi care să se remarce prin originalitatea soluţiilor şi noutatea argumentării.
5. Jurisprudenţa rezumată va cuprinde hotărâri judecătoreşti (definitive şi irevocabile) care rezolvă probleme juridice de actualitate ori conţin soluţii inedite; vor avea un rezumat tematic.
6. Cronici: a) actualitatea bibliografică, va cuprinde noile apariţii editoriale; b) manifestări ştiinţifice, care semnalează principalele manifestări la care participă cadrele didactice ale Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii din Craiova şi colaboratorii revistei (participanţii sunt rugaţi să semnaleze revistei aceste evenimente).
7. La solicitarea colegiului de redacţie, autorul are obligaţia de a face corectura materialului şi de a efectua menţiunea "Bun de tipar", pe ultima formă înainte de paginare.
Director,
Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor