Cuvântul editorului

Publicarea Revistei de Ştiinţe Juridice în parteneriat cu Editura Universul Juridic este pentru noi o oportunitate şi în acelaşi timp o provocare editorială.
Cu o apariţie neîntreruptă, de 20 de ani în spaţiul juridic românesc, creată în jurul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova, revista se poziţionează în acest moment ca şi conţinut editorial pe un culoar publicistic generalist, ceea ce îi conferă posibilităţi multiple de abordare doctrinară în domeniul juridic.
În urma acestui parteneriat revista se doreşte a fi prezentă la nivel naţional şi cu siguranţă va confirma prin calitatea articolelor care vor răspunde dezideratelor actuale mai ales în contextul noilor codificări.
Vă recomand să urmăriţi în următorii ani apariţiile acestei reviste care vor răspunde multora dintre problemele cu care doctrina juridică se confruntă în acest moment.

Nicolae Cîrstea
Director General
Editura Universul Juridic

RSJ nr.1 2010RSJ-nr.2-2010