Invitați:

Prof.univ.dr. Gabriel OLTEANU – prodecan Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Aleksandra-Saşka MIHAJLOVIC – student Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Realizator: Narcisa DUNCĂ