> Alegeri pentru Consiliul Facultății de Drept

LISTA NOMINALĂ A MEMBRILOR ALEȘI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT

 • STUDENȚI

 Se validează alegerile reprezentanților studenților în Consiliul Facultății.

Ca urmare a numărului de voturi valabil exprimate, au fost aleși în Consiliul Facultății următorii reprezentanți ai studenților:

 

 1. RANÇI GERART cu un număr de 89 voturi
 2. STOICA ANDRA-MARIA cu un număr de 77 voturi
 3. NOVAC IONELA-ADRIANA cu un număr de 70 voturi
 4. MILITARU ANDREI-IONUȚ cu un număr de 67 voturi
 5. ANGHEL GABRIELA-MIHAELA cu un număr de 65 voturi

Președinte Subcomisie electorală studenți 

Craiova, 07.11.2023


 

 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE DREPT
 

Lista membrilor aleși în noul Consiliu al Facultății,

La alegerile organizate în data de 06.11.2023

 

Având în vedere numărul de voturi exprimate, se validează alegerile reprezentanților în Consiliul Facultății.

Ca urmare a numărului de voturi valabil exprimate, au fost aleși în Consiliul Facultății următorii reprezentanți:

 • OLTEANU EDMOND – GABRIEL cu un număr de 59 voturi
 • GHIȚĂ DANIEL cu un număr 59 de voturi
 • ILIE ADRIAN – BARBU cu un număr de 58 voturi
 • STUPARU LAVINIA - ELENA cu un număr de 57 voturi
 • GĂRĂIMAN GABI – DANIELA cu un număr de   57 voturi
 • BISCHIN ROBERT cu un număr de 57 voturi
 • GÎRLEȘTEANU GEORGE – LIVIU cu un număr de 57 voturi
 • CERCEL SEVASTIAN cu un număr de 56 voturi
 • RĂDUCANU RUXANDRA cu un număr de 56 voturi
 • DĂNIȘOR DAN – CLAUDIU cu un număr de 55 voturi
 • ISTRĂTOAIE MANUELA – LAVINIA cu un număr de 55 voturi
 • BOGDAN ADRIAN cu un număr de 55 voturi
 • VOICULESCU ION - CĂTĂLIN cu un număr de voturi 54 voturi

Subcomisia electorală pentru alegerea cadrelor didactice și de cercetare în Consiliul Facultății


ANUNT NEREALIZARE CVORUM  ALEGERI REPREZENTANTI STUDENTI IN CONSILIUL FACULTATII - TURUL I (6.11.2023)

ÎN PRIMUL TUR AL ALEGERILOR REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT, DIN DATA DE 6 NOIEMBRIE 2023, NU S-A REALIZAT CVORUMUL.

SE VA ORGANIZA AL DOILEA TUR DE SCRUTIN ÎN DATA DE 7 NOIEMBRIE 2023, ORELE 10-16.

Subcomisia electorală pentru alegerea reprezentanților studenților

în Consiliul Facultății de Drept


 

 
 
ALEGERI PENTRU CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT
 
Conform Calendarul propriu al alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere la Universitatea din Craiova și Hotărârii Consiliului Facultății de Drept din data de 16.10.2023, alegerile membrilor cadre didactice și studenți pentru Consiliul facultății vor avea loc după cum urmează:
 
STRUCTURA VIITORULUI CONSILIU AL FACULTĂȚII DE DREPT,
așa cum rezultă din norma de reprezentare de 1/5 și minim 25% studenți
 
- 6 cadre didactice de la Departamentul de Drept privat,
- 7 cadre didactice de la Departamentul de Drept public și științe administrative -
- 5 studenți.
 
NUMĂR CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI PENTRU CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT
 
- 6 cadre didactice de la Departamentul de Drept privat,
- 7 cadre didactice de la Departamentul de Drept public și științe administrative
- 8 studenți.
 
DATA, ORA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A ALEGERILOR
 
1. CADRE DIDACTICE
- 06.11.2023, orele 10-16, la Sala de Consiliu a Facultății de Drept, etaj 4
- 07.11.2023, orele 10-16, al doilea tur de scrutin, în cazul în care nu va fi cvorum, aceeași locație.
 
2. STUDENȚI
a. Craiova
- 06.11.2023, orele 10-16, Holul central al Facultății de Drept, parter
- 07.11.2023, orele 10-16, al doilea tur de scrutin, în cazul în care nu va fi cvorum, aceeași locație.
 
b. Drobeta Turnu Severin
- 06.11.2023, orele 10-16, la etajul 2, la catedră, sala 2.7, în clădirea de la Dr. Tr. Severin pentru studenții de la specializarea Administrație publică de la Dr. Tr. Severin.
- 07.11.2023, orele 10-16, al doilea tur de scrutin, în cazul în care nu va fi cvorum, aceeași locație
 
NOTĂ:
1. Metodologia de alegere a Consiliilor facultăților a fost adoptată în ședința Senatului Universității din Craiova la data de 07.09.2023 și poate fi accesată pe site-ul Universității din Craiova: http://www.ucv.ro.
2. Extras din Metodologia de alegere a Consiliilor facultăților (art.20 alin.2 și 3.):
- "(2)Fiecare votant cadru didactic sau de cercetare își exprimă opțiunea pentru toate departamentele facultății, în limita locurilor rezervate, ținând seama de faptul că buletinul de vot pe care sunt votate mai multe poziții decât cele menționate se va anula în totalitate".
- "(3)Fiecare votant student își exprimă opțiunea de vot, în limita locurilor ce revin studenților pentru Consiliul facultății, ținând seama de faptul că buletinul de vot pe care sunt votate mai multe poziții decât cele menționate se va anula".
3. Alegerile sunt validate dacă numărul celor care și-au exprimat votul reprezintă cel puțin două treimi din numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele electorale. Procedura de validare se aplică distinct pentru cele două categorii de votanți: cadre didactice și de cercetare, respectiv studenți.
 
 

LISTE NOMINALE DE CANDIDATURI PENTRU CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT

 

În conformitate cu art.15 din Metodologia de alegere a consiliilor facultăților, se întocmesc Listele nominale de candidaturi pentru Consiliul Facultății de Drept, după cum urmează:

 

Lista cadidaților cadre didactice:

Nr. crt.

Nume și prenume

Departament

1

Bischin Robert

Drept public și științe administrative

2

Bogdan Adrian

Drept public și științe administrative

3

Cercel Sevastian

Drept privat

4

Dănișor Dan Claudiu

Drept public și științe administrative

5

Gărăiman Gabi Daniela

Drept public și științe administrative

6

Ghiță Daniel

Drept privat

7

Gîrleșteanu George Liviu

Drept public și științe administrative

8

Ilie Adrian Barbu

Drept privat

9

Istrătoaie Manuela Lavinia

Drept privat

10

Olteanu Edmond Gabriel

Drept privat

11

Răducanu Ruxandra

Drept public și științe administrative

12

Stuparu Lavinia Elena

Drept privat

13

Voiculescu Ion Cătălin

Drept public și științe administrative

            Lista cadidaților studenți:

Nr. crt.

Nume și prenume

Specializarea/An de studiu

1

Anghel Gabriela - Mihaela

Drept, an III

2

Mandragiu Andra - Maria

Drept, an II

3

Militaru Andrei - Ionuț

Drept, an II

4

Novac Ionela - Adriana

Drept, an IV

5

Rançi Gerart

Drept, an III

6

Saizu Iulia - Maria

Drept, an III

7

Stan-Sandu Mihai - Cristian

Drept, an III

8

Stoica Andra-Maria

Drept, an III

 

- Liste electorale cadre didactice

- Liste electorale studenți locația Craiova (Liste electorale studenți în ordine alfabetică locația Craiova )

- Liste electorale studenți locația Dr. Tr. Severin ( Liste electorale studenți în ordine alfabetică locația Dr. Tr. Severin )

CONTACT

Facultatea de Drept
str. Calea București nr.107D
Craiova, Dolj
Romania
Phone : (04) 0351 177 100
E-mail : secretariat@drept.ucv.ro