Regulamente

Regulamente Universitatea din Craiova

Regulament cadru pentru evaluarea și notarea studenților 2021

Metodologia derulării activităților desfăşurate în UCv în sistem on-line

Metodologie proprie de admitere la studii universitare de licenta, master si doctorat

Regulament privind organizarea si desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație - 2022

Regulament practică studenți

Regulament pentru transferul creditelor - ECTS 2021

Codul studentului

Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor 2021

Regulament burse

Regulament privind organizarea si functionarea căminelor si cantinelor studentesti

Metodologie premiere studenti

 

Regulamente Facultatea de Drept

Plan operațional pentru 2023

Ghid de elaborare a lucrărilor de licenţă şi disertaţie

Strategia cercetării științifice 2021-2024

Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

Procedură privind evaluarea colegială a cadrelor didactice

 

Regulamente IFR

Ghidul studentulu ID-FR

Ghidul de Norme Etice pentru studenții înmatriculați la formele de învățământ ID-FR

Ghidul de norme etice privind utilizarea resurselor electronice

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Departamentului pentru Programe ID - FR (DIDFR)

Procedura de aprobare, revizuire, monitorizare a planurilor de învăţământ FR

Procedura de distribuire a resurselor de învăţământ către studenţi

Procedura de monitorizare a activităţilor desfăşurate la seminarii, laboratoare, proiecte, lucrări practice

Procedura de reactualizare periodică a programelor analitice şi a materialelor de studiu

 

CONTACT

Facultatea de Drept
str. Calea București nr.107D
Craiova, Dolj
Romania
Phone : (04) 0351 177 100
E-mail : secretariat@drept.ucv.ro