BURSE STUDENTESTI AN UNIVERSITAR 2023-2024

- ANUNT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE OCAZIONALE PE ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

- Cerere bursa ajutor social ocazional ANEXA 1A

 

Potentiali bursieri - Bursă de performantă academică

- Potentiali bursieri - Bursă de performantă academică - Administratie publica la Dr. Tr. Severin

NOTA: Toți studenții potențiali bursieri în anul universitar 2023-2024 au obligația să completeze DECLARAȚIA (ANEXA 3) și să o depună personal la secretariat până la data de 15 noiembrie 2023.

 

- METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU STUDENŢII DE LA INVĂTĂMÂNTUL CU FRECVENTĂ

- ANUNŢ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE PE ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

- Cererea studentului de solicitare a bursei sociale - ANEXA 1

- Acord olograf de prelucrare a datelor cu caracter personal - ANEXA 2

- Declaratie daca a beneficiat/nu a beneficiat de alta bursa de la bugetul de stat si ce tip de bursa solicită - ANEXA 3

NOTA:

Vor completa DECLARATIA (ANEXA 3), studenții eligibili care solicită acordarea unei burse, în anul universitar 2023-2024 (bursa de performanta academica, bursa de performanta stiintifica, bursa sociala, bursa speciala)