Centrul de Studii și Cercetări de Drept Privat

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 

Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat (english version)sigla CSCDP

“RESPECTĂM DREPTUL! PROMOVĂM DREPTURILE!”

MISIUNE

Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat este dedicat promovării cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului privat şi susţinerii de acţiuni, metode şi mijloace ce vizează stimularea cunoaşterii, comunicării şi creativităţii în acest domeniu.

DOMENII DE CERCETARE

Centrul desfăşoară activităţi de cercetare avansată în dreptul privat, centrându-se cu precădere asupra: (a) dreptului civil şi actelor juridice civile (b) persoanelor şi dreptului familiei, (c) dreptului de proprietate şi drepturilor reale principale, (d) teoriei generale a obligaţiilor, (e) contractelor speciale şi succesiunilor, (f) dreptului procesual civil, (g) contractelor profesionale, (h) dreptului muncii, (i) dreptului comerţului internaţional şi (j) dreptului transporturilor. Prin asumarea unor direcţii de cercetare evolutivă în dreptul privat, membrii C.S.C.D.P. îşi propun ca obiectiv major dezvoltarea acestei discipline juridice prin abordări interdisciplinare şi, prin urmare, alinierea acesteia la tendinţele academice şi de cercetare actuale. Principalul scop al Centrului este de a încuraja membrii săi, cadrele universitare, cercetătorii şi studenţii deopotrivă să se implice proactiv în dezvoltarea tehnicilor, metodologiilor şi perspectivelor progresive de cercetare care să faciliteze apariţia unor direcţii de cercetare inovatoare în dreptul privat, precum şi revitalizarea cunoştinţelor fundamentale în domeniu dobândite până la momentul actual.

ECHIPA ŞTIINŢIFICĂ

Coordonatorul centrului de cercetare:

Profesor Univ. Dr. Sevastian Cercel

Bios. Sevastian Cercel, actualmente Profesor de Drept Privat în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova şi Decan al aceleaşi instituţii de învăţământ, este un membru activ al comunităţii academice şi de cercetare şi autor cu experienţă al unui număr important de cărţi, articole, studii şi comentarii în reviste de drept naţionale şi internaţionale. Dincolo de faptul că este profesor şi coordonator ştiinţific de doctorat, Sevastian Cercel este totodată membru al unor asociaţii profesionale precum Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale al Universităţii din Craiova şi Baroul Dolj. De o importanţă majoră în cariera sa sunt deopotrivă participările în diverse proiecte de cercetare-dezvoltare („Mijloace Juridice de Protecţie a Bunurilor Culturale Mobile”, Academia Română, 2005-2006; „Global Perspectives on Science and Spirituality”, Elon University, USA Universite Interdisciplinaire de Paris, 2006-2007; “Science and Orthodoxy. Research and Education”, John Templeton Foundation, SUA, 2006-2009; „Romanian Legislation in the Field of Expropriation”, Masarykova Universizita, 2008), precum şi activitatea managerială desfăşurată în proiecte finanţate din fonduri europene („Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi (BURSE DOC)”; „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului”).

Membrii echipei:

 

Membri permanenţi:

 

Profesor Univ. Dr. Cercel Sevastian

Decan al Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova

Specializare: Drept civil

Profesor Univ. Dr. Drăghici Pompil

Specializare: Drept civil

Profesor Univ. Dr. Găină Viorel

Specializare: Dreptul comerţului

Profesor Univ. Dr. Olteanu Gabriel

Specializare: Dreptul proprietăţii intelectuale; Drept Civil

Profesor Univ Dr. Predescu Bianca Maria Carmen

Specializare: Drept privat internaţional

Profesor Univ. Dr. Sâmbrian Teodor

Specializare: Drept roman; Drept civil (drepturi reale)

Profesor Univ. Dr. Scurtu Ştefan

Specializare: Dreptul comerţului internaţional

Profesor Univ. Dr. Răduleţu Sebastian

Specializare: Drept penal; Drepturile omului; Drepturi procedural în cadrul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

Profesor Univ. Dr. Răducanu Ruxandra

Specializare: Drept penal – Partea specială

Conferenţiar Univ. Dr. Bogdan Adrian

Specializare: Drept public internaţional

Conferenţiar Univ. Dr. Danciu Elena Tereza

Specializare: Istoria dreptului românesc

Conferenţiar Univ. Dr. Dănişor Diana Domnica

Specializare: Franceză; Terminologie juridică şi traduceri

Conferenţiar Univ. Dr. Gărăiman Gabi Daniela

Specializare: Informatică juridică

Profesor Univ. Dr. Ghiţă Daniel

Specializare: Drept civil; Procedură civilă

Conferenţiar Univ. Dr. Ghiţă Oana

Specializare: Dreptul familiei

Conferenţiar Univ. Dr. Radu Roxana Cristina

Specializare: Dreptul muncii

Conferenţiar Univ. Dr. Spânu Dan Ştefan

Specializare: Drept civil

Conferenţiar Univ. Dr. Ţapu (Ploscă) Roberta

Specializare: Teoria generală a dreptului

Conferențiar Univ. Dr. Badea Simina, PhD

Specializare: Engleză

Lector Univ. Dr. Diaconu Matei

Specializare: Drept funciar şi cadastral; Sociologie juridică; Drept şi legislaţie economică

Conferențiar Dr. Ilie Adrian Barbu

Specializare: Dreptul mediului

Lector Univ. Dr. Istrătoaie Manuela Lavinia

Specializare: Drept civil

Conferențiar Univ. Dr. Nica Elena Mădălina

Specializare: Drept constituţional şi instituţii politice; Drepturile omului; Drept electoral

Lector Univ. Dr. Stuparu Lavinia Elena

Specializare: Drept bancar

Lector Univ. Dr. Soreaţă Maria Marieta

Specializare: Dreptul Uniunii Europene

Lector Univ. Dr. Stanciu Cristina

Specializare: Dreptul transporturilor

Lector Univ. Dr. Voiculescu Ion Cătălin

Specializare: Drept penal

Lector Univ. Dr. Ticu Mădălin Savu

Specializare: Drept civil; Filosofia dreptului

Asistent Univ. Dr. Bobaşu Camelia Mihaela

Specializare: Drept civil

Asistent Univ. Dr. Dumitrică (Gherghe) Anca Costina

Specializare: Drept civil

Asistent Univ. Dr. Scarlat Daniela Isabela

Specializare: Drept bancar

 

Membri asociaţi:

 

Profesor Univ. Dr. Belu Constantin
Lector Univ. Dr. Toma Tumbăr Lavinia

Lector Univ. Dr. Drăghici Andreea

Lector Univ. Dr. Aleca Carmina Elena

Conf. Univ. Dr. Şerban Ionuţ Virgil

Lector Univ. Dr. Spîrchez Georgeta Bianca, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti

Asistent Univ. Dr. Pîrvu Adriana-Ioana, Universitatea din Piteşti

Asistent Univ. Dr. Puran Andra Nicoleta, Universitatea din Piteşti

Asistent Univ. Dr. Duminică Florina Ramona, Universitatea din Piteşti

 

ACTIVITĂŢI

Centrul sprijină valorificarea rezultatelor obţinute în cercetarea juridică

Scurtă descriere: Centrul susţine creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării în domeniul dreptului privat prin publicarea de studii şi lucrări de specialitate şi prin iniţierea şi desfăşurarea unor dezbateri publice asupra unor teme de interes general. Totodată, C.S.C.D.P. se dedică promovării transparenţei şi profesionalismului în dreptul privat.

Contact: Drd. Adela Calotă, Asistent de Cercetare, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrul promovează drepturile personalităţii

Scurtă descriere: Centrul sprijină promovarea drepturilor civile, patrimoniale şi nepatrimoniale ale persoanelor fizice şi juridice, precum şi aceea a drepturilor personalităţii, ca drepturi primordiale ale persoanei umane, direct ataşate omului real şi inseparabile de acesta. Principalele direcţii de cercetare sunt: dreptul la viaţă, dreptul la sănătate, dreptul la integritate fizică şi psihică, dreptul de a dispune de sine însuşi, dreptul la demnitate, dreptul la propria imagine, dreptul la respectarea vieţii private, precum şi alte asemenea drepturi recunoscute de lege.

Contact: Drd. Oana-Nicoleta Retea, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrul oferă o infrastructură de sprijin ce urmăreşte reducerea decalajelor dintre dezvoltarea academică şi cea profesională

Scurtă descriere: Priorităţile Centrului sunt (a) promovarea instrumentelor şi mecanismelor de susţinere a inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de studii universitare, specializarea drept, gestionate de Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova, ori de către alte instituţii de învăţământ juridic superior partenere, pentru a valorifica talentul şi achiziţiile realizate prin formarea acestora; (b) crearea şi dezvoltarea unei infrastructuri de sprijin care să contribuie la creşterea perspectivelor de angajare a absolvenţilor în domenii profesionale juridice. C.S.C.D.P. organizează, coordonează şi susţine acţiuni menite să asigure participarea activă a studenţilor şi absolvenţilor programelor de studii universitare gestionate de Facultatea de Drept, ori de către alte instituţii de învăţământ juridic superior partenere, specializate în promovarea drepturilor civile. Scopul acestor acţiuni este familiarizarea treptată a studenţilor şi absolvenţilor cu cererea şi oferta de pe piaţa muncii şi implicarea acestora în programe şi activităţi practice care să le poată conferi o imagine de ansamblu asupra oportunităţilor şi exigenţelor profesionale, precum şi acces la informaţii şi sesiuni de training utile, axate pe dezvoltarea de competenţe socio-umane şi profesionale.

Contact: Drd. Adela Calotă, Asistent de Cercetare, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrul încurajează excelenţa în cercetare şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Scurtă descriere: Unul din obiectivele majore ale Centrului îl reprezintă iniţierea şi susţinerea de parteneriate cu persoane fizice şi juridice în vederea promovării excelenţei individuale în cadrul comunităţii universitare. Centrul oferă membrilor săi şi cadrelor universitare burse de cercetare în vederea încheierii de studii teoretice şi practice pe plan naţional şi internaţional, precum şi a unor mobilităţi, iar studenţilor eminenţi ai Facultăţii de Drept C.S.C.D.P. propune burse de studiu. Centrul este totodată dedicat promovării învăţării pe tot parcursul vieţii în contexte formale, nonformale şi informale, în scopul formării şi dezvoltării competenţelor dintr-o multiplă perspectivă personală, civilă, socială şi ocupaţională.

Contact: Drd. Oana-Nicoleta Retea, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CONTACT GENERAL

Facultatea de Drept

Telefon:+40 351 177100(Secretar Şef)

Fax:+40 351 177100

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Locaţie (Google Maps)

CONTACT

Facultatea de Drept
str. Calea București nr.107D
Craiova, Dolj
Romania
Phone : (04) 0351 177 100
E-mail : secretariat@drept.ucv.ro