În perioada 12 – 13 noiembrie 2020, Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova a desfăşurat evenimentul „Zilele Dreptului”, o activitate dedicată educaţiei juridice în şcoli, proiect important al Ministerului Justiţiei, la care Oltenia a aderat de la început.

Evenimentul s-a bucurat de sprijinul financiar al Ministerului Educației Naționale, prin fondul pentru situații speciale. Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova a beneficiat, în acest demers, de un partener prestigios, Colegiul Național “Carol I”, 50 de elevi din clasele IX-XII participând la trei sesiuni online de dezbateri moderate de practicieni ai dreptului. Atelierele, desfășurate pe teme sensibile în societate, au fost coordonate de conf.univ.dr. Oana Ghiță (DREPTUL LA IDENTITATE AL COPILULUI. FILIAȚIA), av.drd.Mircea Andrei Ionescu (RĂSPUNDEREA CONTRAVENȚIONALĂ A MINORULUI) și av.drd. Bogdan Mihailoiu (FAPTE CARE ATRAG RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORULUI). Este deja în tradiția facultății ca studenții și cadrele didactice să participe la întâlniri cu liceeni și să le transmită informații juridice referitoare la diferite aspecte sensibile în societate. ”În contextul actual, a doua ediție a evenimentului ”ZileleDreptului” s-a desfășurat în mediul on-line și a dorit să atragă atenția asupra pericolelor la care sunt supuși minorii în societate, a modului în care sunt sancționate unele fapte, dar și asupra dreptului la identitate al copilului și aspecte legate de filiație”, a precizat prof.univ.dr. Gabriel Olteanu, decan al Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova.

Oportunităţi pentru elevii Colegiului Naţional “Carol I” din Craiova

Partener important al proiectului este Colegiul Naţional “Carol I”, prin care elevii pot deprinde noţiuni în ceea ce priveşte justiţia. ”Proiectul „Zilele Dreptului” oferă posibilitatea elevilor Colegiului Național ”Carol I” din Craiova de a participa la cursurile și sesiunile speciale de dezbatere, moderate de practicieni de renume în materia Dreptului. Pe această cale, salutăm cordial inițiativa Facultății de Drept care sprijină, necontenit și cu profundă dedicație, educația juridică în învățământul preuniversitar. De asemenea, adresăm mulțumiri speciale echipei manageriale a Facultății de Drept pentru oportunitatea de a fi partener, pentru al doilea an consecutiv, în cadrul acestui frumos proiect”, ne-a declarat prof.dr. Angel-Cristian Stăiculescu, director C.N. ”Carol I” Craiova.

Vezi CUVÂNTUL LIBERTĂȚII

La Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova a avut loc lansarea proiectului POCU/626/6/13/132662 cu titlul ”Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți din domeniul drept și administrație publică” desfășurat în parteneriat între Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept – Beneficiar și Baroul Dolj – Partener. Acesta este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoarea de 4.348.459,50 lei.

vezi Cuvântul Libertății

În perioada 9 – 10 martie, la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova s-a desfăşurat a XV-a ediţie a Seminarului comun de drept penal FRIBOURG (Elveţia) – CRAIOVA. Din cauza coronavirusului, manifestarea din acest an nu s-a putut desfăşura decât în cadrul unei videoconferinţe. Ambele părţi au fost prezente la acţiune, în cadrul acesteia fiind dezbătute teme importante din dreptul românesc şi elveţian.

vezi Cuvântul Libertății


 

În urmă cu un an, Consiliul de Administraţie al Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova a înfiinţat Bursa „Ion Dogaru”, susţinută financiar de Centrul de Crecetări Juridice şi de Drept Privat, prin care sunt răsplătite eforturile studenţilor. În acest an, bursa, în valoare de 2.000 de lei, a fost acordată unei tinere din judeţul Mehedinţi, studentă în anul II, care a re o poveste aparte, pentru rezultate deosebite obţinute atât în cadrul procesului de învăţământ, cât şi în cel al implicării în activităţile extracurriculare.

vezi Cuvântul Libertății


În acest an, Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova aniversează 30 de ani de activitate didactică şi de cercetare în domeniul dreptului . Învăţământul juridic devenea realitate la Craiova, prin înfiinţarea unui program de studii universitare de licenţă, la iniţiativa acad. Ion Dogaru, în 1990, ceea ce aducea o schimbare notabilă a ofertei educaţionale şi a srtucturii organizatorice a Universităţii din Craiova.

Vezi Cuvântul Libertății

În perioada 18 – 24 noiembrie, Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova organizează, împreună cu Asociaţia Studenţilor în Drept din Universitatea din Craiova – ASDUC, evenimentul academic “Autostrada de Drept”, aflată la cea de-a XII-a ediţie. Proiectul este dedicat studenţilor de la facultăţile de drept din ţară , la care se adaugă invitaţi speciali. “Autostrada ” găzduieşte 12 studenţi ai facultăţilor de drept din Bucureşti, Cluj, Iaşi, bineînţeles Craiova, şi din Chişinău.

Vezi Cuvântul Libertății