Joi 1.10.2020, ora 11

Live pe https://www.facebook.com/drept.ucv/

Ceremonie de deschidere

Curs festiv

Dezbatere privind admiterea in profesiile juridice, in cadrul “Școlii de vară Nestor Craiovescu”, cu absolventi admisi in profesiile juridice


 

ELSA Craiova împreună cu Facultatea de Drept a Universității din Craiova organizează Concursul de Procese Simulate de Drept Penal devenit o tradiție datorită organizării sale anuale.

Concursul este destinat studenților din anii II, III, IV sau Master.
Înscrierile se realizează, pe bază de echipă a câte 2 studenți, în perioada 17-22 martie 2021 prin completarea formularului https://forms.gle/9YRS3DLST6tD1AeQ6


Concursul este alcătuit din 2 etape:
1. Etapa scrisă - Participanții vor primi spre rezolvare o speță pe data de 23.03.2021 prin poștă electronică (e-mail). Răspunsul ce conține rezolvarea va fi transmis până pe data de 27.03.2021. Juriul va corecta lucrarea și va trimite acceptarea sau respingerea până pe data de 30.03.2021.
2. Etapa orală va avea loc în data de 2.04.2021. Participanții admiși în etapa 1 vor pleda în fața juriului, rolul de reclamant sau acuzat fiind aflat în acea zi.
Link eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/953517698789040/

CPS


 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
CENTRUL UNIVERSITAR DROBETA TURNU SEVERIN
FACULTATEA DE DREPT
CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ-UCV-Dr.Tr. Severin
FOrumul CARierei (FoCar) 2019
JOI, 28 NOIEMBRIE 2019, ORELE 12,00, SALA 2.3

În acest an s-a organizat a patra ediție a Forumului Carierei (FoCar 2019), eveniment desfășurat în cadrul proiectului ASPIC, implementarea de politici instituționale privind inițierea și dezvoltarea de activități specifice de promovare, informare și consiliere, menite să sporească accesul la oferta educațională a UCV, finanțat de CNFIS, prin FDI-2019, nr. proiect CNFIS-FDI-2019-0714.
Continuând programul edițiilor anterioare și în acest an s-au organizat la nivelul Facultății de Drept, ateliere de lucru tematice, destinate atât studenților, cât și tuturor celor interesați.

Atelierul de lucru organizat în cadrul Facultății de Drept, Centrul universitar Drobeta Turnu Severin (C.U.D.T.S.), joi, noiembrie 2019, orele 12,00-13,00, SALA 2.3, a avut următoarele note de specificitate:

Tema propusă spre dezbatere: Parlamentul României. Camera Deputaților. Procedura parlamentară în promovarea și adoptarea actelor normative
Invitat: doamna deputat Alina Teiș

Coordonatori:

Prof. univ. dr. Dorel Berceanu, prorector Universitatea din Craiova

Prof. univ. dr. Ștefan Scurtu, responsabil cu activitatea Facultății de Drept în cadrul C.U.D.T.S., director al Departamentului de Drept Privat al Facultății de Drept


 

 În cadrul manifestărilor aniversare din anul universitar 2019/2020, în perioada 14- 15 noiembrie 2019 la Facultatea de Drept a Universității din Craiova se desfășoară Zilele Dreptului. Este o activitate dedicată educației juridice în școli, proiect important al Ministerului Justiției, la care Oltenia juridică a aderat de la început.

Vor fi organizate work-shop-uri și întâlniri alumni ale studenților doctoranzi și elevilor pe teme de actualitate și de interes pentru tineri și pentru întreaga societate: fapte care atrag răspunderea penală a minorilor, angajarea răspunderii civil delictuale, protecția minorului. Vor fi prezentate efectele juridice ale activității copiilor în spațiul virtual.

Evenimentul, realizat în contextul sărbătoririi a 30 de ani de învățământ juridic în cadrul Universității din Craiova, se bucură de sprijinul Ministerului Educației Naționale.

Colegiul Național Carol I este partener în acest proiect, astfel încât elevi ai prestigioasei instituții de învățământ craiovene vor participa la sesiunile de dezbateri moderate de practicieni ai dreptului.

În cadrul unei colaborări instituționale constante, Baroul Dolj și mediul profesional regional se implică în educația juridică indispensabilă tinerilor din societatea noastră.

 

Vezi Cuvântul Libertății


 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA implementează începând cu data de 22.06.2018, în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (partener), proiectul Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”, contract de finanțare nr. 153/22.06.2018, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă; Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente; Obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Obiectivul general al proiectul îl reprezintă îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie - în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile - prin informare-conştientizare în rândul cetăţenilor și prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocatilor și specialiștilor din domeniul social și a inter-disciplinarităţii în abordarea cazurilor. 

Unul din obiectivele specifice ale proiectului este creșterea accesului la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii naţionale de informare și educaţie juridică în rândul a peste 6000 de tineri, elevi și studenți.

Activitatile desfasurate in cadrul proiectului includ si campanii privind educaţia juridică în rândul tinerilor din sase centre universitare din București, Iași, Craiova, Cluj, Timișoara și Brașov. Aceste activitati de informare, educare și conștientizare (IEC) sunt concepute si dedicate studentilor de la facultatile de la asistenţă socială, sociologie, psihologie, poliţie, etc.

Universitatea din Craiova este gazda a sase sesiuni IEC - informare, educare, conștientizare - cu privire la dreptul de acces la justiție al persoanelor vulnerabile la care sunt așteptați toți studenții Universității din Craiova

ATELIER DREPT I

ATELIER DREPT II

ATELIER ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

ATELIER ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - DROBETA TURNU SEVERIN

Festivitatea va avea loc
LUNI, 01 octombrie 2018, începând cu ora 14:00
în Aula Magna ”Ion Dogaru” a Facultăţii de Drept
Luni, 01 octombrie 2018, cursurile se vor desfășura conform orarului afișat.

Afișul deschiderii

SUMMIT-ul START UP NATION ROMÂNIA 2017, a fost organizat de Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Craiova. Întâlnirea avut loc joi, 16 noiembrie 2017, în Aula Facultăţii de Drept din Craiova.

Lansarea Colecției „BASARABICA
Vineri, 24 martie 2017, ora 11, în Aula Academiei
Evenimentul a fost organizat în cadrul manifestării omagiale „Ziua Basarabiei: 99 de ani de la unirea cu Țara“ (27 martie 1918 – 27 martie 2017).
Lucrările au fost conduse de acad. Victor Spinei, Vicepreședinte al Academiei Române.
Manifestarea a fost onorată de prezența ES Mihai Gribincea, ambasadorul Republicii Moldova la București, prof. Valer Dorneanu, Președintele Curții Constituționale a Românei, Oleg Bălan, rectorul Academiei de Științe Administrative din Republica Moldova, acad. Ion Guceac, Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei.
Colecția apare în îngrijirea Editurii Academiei Române și Editurii Istros. Primele două volume ale colecției prezentate cu acest prilej au fost: „Geneza problemei basarabene – 1812“, de Vlad Mischevca și „Constituția la răscruce de milenii“, de Ioan Guceac, autori din Republica Moldova.

vezi galerie foto

Studenții Facultății de Drept a Universității din Craiova la Curtea de Apel Craiova care a organizat "Ziua porților deschise"

Forumul Carierei 2016 - Facultatea de Drept

 

Atelier Drept I