Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale

MISIUNE (english version)ccjf

Demersul principal al Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale îl reprezintă desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală în domeniul dreptului şi promovarea educaţiei şi valorilor civice.

 

DOMENII DE CERCETARE

Un prim obiectiv specific major al Centrului îl reprezintă sprijinirea cercetării multidisciplinare, a iniţiativelor educaţionale inovatoare şi creşterea calităţii procesului instructiv-educativ. Ca obiectiv specific secund major, Centrul îşi propune facilitarea dezvoltării personale prin dobândirea unor noi cunoştinţe şi abilităţi, creşterea posibilităţilor de exprimare a propriei personalităţi şi de adaptare la condiţiile mediului în continuă schimbare.
Centrul îşi propune, de asemenea, desfăşurarea de activităţi pentru atingerea următoarelor obiective specifice:
- educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului
- atragerea şi administrarea de fonduri publice şi private necesare pentru implementarea de proiecte de dezvoltare/cercetare/inovare;
- desfăşurarea de activităţi de consiliere și informare profesională;
- dezvoltarea de proiecte de acte normative şi proiecte de politici publice;
- desfăşurarea de activităţi de consultanţă şi de managementul proiectelor;
- desfăşurarea de activităţi de publicare a rezultatelor cercetării, precum şi de editare de reviste, cursuri, monografii, tratate, alte studii şi cercetari;
- desfăşurarea de activităţi de instruire şi formare continuă;
- organizarea de manifestări ştiinţifice şi de alte evenimente;
- închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- activităţi de sondare a opiniei publice şi de studiere a pieţei, activităţi din domeniul publicităţii;
- dezvoltarea de studii, strategii, analize, sondaje şi alte cercetări sociale;
- activităţi de traducere scrisă şi orală.

Toate persoanele afiliate Centrului sunt membri ai comunităţii academice. Opt profesori, afiliaţi ai Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale, coordonează proiecte doctorale de cercetare juridică avansată, interdisciplinară, aliinându-se astfel standardelor de înaltă calitate în educaţia juridică, în cercetare şi inovare.

 

ECHIPA ŞTIINŢIFICĂ

Coordonatorul centrului de cercetare:

Profesor Univ. Dr. Dan Claudiu Dănișor

Bios. Dan Claudiu Dănișor este profesor de Drept Constituţional şi Instituţii Politice în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, România. Este un cercetător prolific, premiat (Premiul „Nicolae Titulescu” oferit de Academia Română pentru lucrarea Întreținerea în contextul drepturilor fundamentale; Premiul „Istrate Micescu” oferit de Uniunea Juriştilor din România pentru lucrarea Filosofia dreptului – Marile curente) şi un membru proactiv al unui număr de reviste româneşti cu recunoaştere internaţională (Revista de Drept Public, Revista de Ştiinţe Juridice, Pandectele Române, Revista Dreptul), al unor edituri româneşti de prestigiu (Universul Juridic), precum şi al unor centre şi institute de cercetare de renume (Centre de Recherche et d’Etude en Droit et Science Politique de Dijon, Franţa; Maison des Sciences de l’Homme, Université de Bourgogne, Dijon, Franţa). Cu o experienţă de peste 20 de ani în domeniul academic, profesorul Dan Claudiu Dănişor a insuflat generaţiilor de studenţi ai Facultăţii de Drept cunoştinţe şi abilităţi juridice fundamentale. În calitatea sa de conducător ştiinţific de doctorat, a reuşit să însumeze valorile Şcolilor de Drept din România şi Franţa în patru teze de doctorat în cotutelă finalizate şi una în desfăşurare, precum şi în două teze de doctorat supervizate de profesori străini.

Ca Rector al Universităţii din Craiova, Dan Claudiu Dănişor se implică cu hotărîre în programe şi campanii prospective destinate strângerii de fonduri ce urmăresc îmbunătăţirea calităţii în cercetarea academică (baze de date ale Universităţii şi resurse full text electronice achiziţionate prin proiectul „Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare ” din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!), în procesul de (re)construcţie a sediilor facultăţilor Universităţii şi dezvoltare a infrastructurilor de cercetare în ştiinţe aplicate (construcţia noului sediu al Facultăţii de Drept prin fonduri europene ; proiectul INCESA prin “Program operaţional – Creşterea Competivităţii Economice”), şi în furnizarea de burse şi schimburi internaţionale pentru studenţi, doctoranzi şi cercetători.

Membrii echipei:

 

Membri permanenţi:

Profesor Univ. Dr. Dan Claudiu Dănișor

Specializare: Teoria generală a dreptului; Drept constituţional şi instituţii politice; Drepturile omului

Conducător ştiinţific de doctorat: Drept constituţional

 

Profesor Univ. Dr. Ion Dogaru

Specializare: Drept civil; Filosofia dreptului; Teoria generală a dreptului

Conducător ştiinţific de doctorat: Drept civil

 

Profesor Univ. Dr. Gheorghe Dănișor

Specializare: Teoria generală a dreptului; Filosofia dreptului

Conducător ştiinţific de doctorat: Teoria generală a dreptului

 

Profesor Univ. Dr. Sevastian Cercel

Specializare: Drept civil

Conducător ştiinţific de doctorat: Drept civil

 

Profesor Univ. Dr. Edmond Gabriel Olteanu

Specializare: Dreptul proprietăţii intelectuale; Drept civil

 

Profesor Univ. Dr. George Gîrleșteanu

Specializare: Drept constituţional şi instituţii politice; Drepturile omului; Drept administrativ

Conducător ştiinţific de doctorat: Drept constituţional

 

Profesor Univ. Dr. Sebastian Rădulețu

Specializare: Drept penal; Drepturile omului; Drepturi procedurale în cadrul Convenției Europene a Drepturilor Omului

Conducător ştiinţific de doctorat: Drepturile omului

 

Conferenţiar Univ. Dr. Roberta Țapu (Ploscă)

Specializare: Teoria generală a dreptului

 

Lector Univ. Dr. Sonia Drăghici

Specializare: Drept constituţional şi instituţii politice; Drepturile omului; Drept public comparat

 

Conferențiar Univ. Dr. Elena-Mădălina Nica

Specializare: Drept constituţional şi instituţii politice; Drepturile omului; Drept electoral

 

Lector Univ. Dr. Lavinia-Elena Smarandache (Stuparu)

Specializare: Drept bancar; Drept comercial

 

Lector Univ. Dr. Mădălin Savu-Ticu

Specializare: Drept civil; Filosofia dreptului

 

Dr. Ionuț Amza

Specializare: Drept constituțional și instituții politice

 

Dr. Ionuț Rădulețu

Specializare: Drept civil

 

Membri asociaţi:

 

Conferenţiar Univ. Dr. Diana Dănișor

Specializare: Franceză; Terminologie juridică şi traduceri

 

Profesor Univ. Dr. Daniel Ghiță

Specializare: Drept civil; Procedură civilă

 

Lector Univ. Dr. Cătălin Voiculescu

Specializare: Drept penal

 

Conferențiar Univ. Dr. Adrian-Barbu Ilie

Specializare: Dreptul mediului

 

Lector Univ. Dr. Robert Bischin

Specializare: Drept administrativ; Dreptul afacerilor

 

Lector Univ. Dr. Mădălina-Cristina Dănișor (Putinei)

Specializare: Teoria generală a dreptului; Drept penal general

 

Asistent Univ. Dr. Adriana Bălăşoiu

Specializare: Drepturile omului; Drept fiscal

 

Asistent Univ. Dr. Oana-Maria Bălan (Gîrleşteanu)

Specializare: Drept civil; Interpretare juridică

 

Asistent Univ. Dr. Irina-Marina Lazăr

Specializare: Drept administrativ

 

ACTIVITĂȚI

 

Desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală în domeniul dreptului şi de publicare a rezultatelor cercetării

Scurtă descriere: Principala activitate vizată de către Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale o constituie desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală în domeniul dreptului şi de publicare a rezultatelor acestor cercetări. Membrii Centrului defăşoară activitatea de cercetare individual sau în grupuri de cercetare tematice, această activitate specifică desfăşurându-se începând cu anul 2007 sub egida/ patronajul Academiei Române.

Principalele cercetări dezvoltate şi publicate sub egida Centrului:

1. George Gîrleşteanu, Organizarea generală a administraţiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011;

2. George Gîrleşteanu, Autorităţi administrative autonome, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011;

3. George Gîrleşteanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012;

4. George Gîrleşteanu, Regimul juridic al intervenţiilor statului în economie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;

5. Dan Claudiu Dănişor, Principii, instituţii şi proceduri ale administraţiei publice locale, Ed. Sitech, Craiova, 2009;

6. Dan Claudiu Dănişor, George Gîrleşteanu, Democraţia participativă locală şi informarea cetăţenilor, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011;

7. George Gîrleşteanu, Administraţia publică şi protecţia drepturilor cetăţeneşti, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012;

8. Oana-Maria Bălan, Interpretarea dreptului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;

9. Sonia Drăghici, Fundamentele constituţionale ale dreptului civil, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010;

10. Mădălina Nica, Drept electoral, Ed. Sitech, Craiova, 2010;

11. Sebastian Răduleţu, Protecţia drepturilor fundamentale – între libertatea presei si necesitatea bunei funcţionări a justiţiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;

12. Dan Claudiu Dănişor (coord.), Sonia Drăghici, George Gîrleşteanu, Mădălina Nica, Sebastian Răduleţu, Metodologie pentru examenul de Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2007;

13. Dan Claudiu Dănişor, Tratat de drept constituţional şi instituţii politice. Vol. I. Teoria generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007;

14. Sebastian Răduleţu, George Gîrleșteanu, Sonia Drăghici, Excepția de neconstituționalitate în sistemul de drept român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015;

15. George Gîrleșteanu (coord.), Tradiţiile democratice ale poporului român şi idealurile Revoluţiei din decembrie 1989, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015

16. Oana-Maria Bălan (Gîrleşteanu), Notarul public şi executorul judecătoresc în statul de drept – garanţi ai siguranţei juridice şi barometrii ai încrederii indivizilor în sistemul de drept, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015;

17. Dan Claudiu Dănişor (coord.), Dreptul la identitate, suveranitatea şi politicile de integrare a minorităţilor”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

Contact: Profesor Univ. Dr. Dan Claudiu Dănişor

 

Atragerea şi administrarea de fonduri necesare pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice

Scurtă descriere: Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale a desfăşurat şi desfăşoară o activitate amplă de atragereşi administrare de fonduri necesare pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice, prin accesarea a diferite linii de finanţare, naţionale şi internaţionale.

Astfel, în timp, Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale a câştigat prin competiţie şi a implementat o serie de proiecte de cercetare importante, finalizate cu cercetări ştiinţifice publicate în limba română sau în limbi de circulaţie internaţională, după cum urmează:

1. Proiectul „Dreptul la identitate şi politicile de incluziune socială”, Contract de grant nr. 182/13.09.2007, proiect aprobat şi cofinanţat de către Academia Română, coordonat de Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor (valoare proiect 4.000 lei), rezultat:monografia„Dreptul la identitate, suveranitatea şi politicile de integrare a minorităţilor”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-127-285-6

2. Proiectul „Mass-media – mijloc de dezvoltare a capacităţii de interacţiune cetăţean-administraţie”, Contract nr. 12212/21.08.2009, proiect aprobat şi cofinanţat de către Consiliului Judeţean Dolj, coordonat de Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor (valoare proiect 77.200 lei), rezultat: monografia „Principii, instituţii şi proceduri ale administraţiei publice locale”, Editura Sitech, 2009, ISBN 978-606-530-675-2

3. Proiectul „Informarea şi participarea cetăţenilor – mijloc de dezvoltare a capacităţii de interacţiune cetăţean-administraţie”, Contract nr. 7335/31.05.2011, proiect aprobat şi finanţat de către Consiliului Judeţean Dolj, coordonat de Conf. univ. dr. George Gîrleșteanu (valoare proiect 18.000 lei), rezultat:monografia „Democraţia participativă locală şi informarea cetăţenilor”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-127-607-6

4. Proiectul „Administraţia publică şi protecţia drepturilor cetăţeneşti”, Contract nr. 13881/25.10.2012, proiect aprobat şi finanţat de către Consiliului Judeţean Dolj, coordonat de Conf. univ. dr. George Gîrleșteanu (valoare proiect 44.500 lei), rezultat:monografia „Administraţia publică şi protecţia drepturilor cetăţeneşti”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-673-002-0

5. Proiectul „Susţinerea pentru cercetare a conceptului de stat de drept”, Contract nr. DA/22/12.05.2016, proiect co-finanţat de SC OMV Petrom SA pentru promovarea educaţiei civice şi a cunoştinţelor despre administraţia publică locală în vederea dezvoltării capacităţii de interacţiune cetăţean-administraţie în statul de drept pentru anul 2016 de către Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale (valoare proiect 12.000 lei), rezultat: monografia „Administraţia publică şi statul de drept”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016, ISBN 978-606-673-912-2

Contact: Profesor Univ. Dr. George Gîrleșteanu

 

Activităţi de instruire, formare continuă, reconversie profesională

Scurtă descriere: Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale a desfăşurat şi desfăşoară o activitate amplă de instruire, formare continua, reconversie profesională pentru diferite grupuri-ţintă (studenţi, membrii ai societăţii civile, reprezentanţi ai diferitelor structuri asociative sau ale administraţiei publice, membrii ai diferitelor asociaţii profesionale de profil juridic etc.).

În acest sens, de-a lungul timpului, Centrul a desfăşurat o astfel de activitate specifică, după cum urmează:

1. Proiectul „Mass-media – mijloc de dezvoltare a capacităţii de interacţiune cetăţean-administraţie”, proiect aprobat şi cofinanţat de către Consiliului Judeţean Dolj şi implementat în perioada 21.08.2009-14.11.2009, a avut ca obiectiv principal promovarea educaţiei civice şi a cunoştinţelor despre administraţia publică locală în vederea dezvoltării capacităţii de interacţiune cetăţean-administraţie pentru un grup-ţintă compus din 25 de reprezentanţi ai mass-media din judeţul Dolj, şi a presupus organizarea unor cursuri de instruire cu tema principală “Principii, instituţii şi proceduri ale administraţiei publice locale”. Cele 6 cursuri de instruire organizate, însumând un total de 36 de ore de curs, au atins următoarele teme: Libertăţile cetăţeneşti şi administraţia publică locală, Dreptul media, Organizarea administraţiei publice, Dreptul construcţiilor şi urbanismului, Finanţe publice, Alegerile locale.

2. Proiectul „Informarea şi participarea cetăţenilor – mijloc de dezvoltare a capacităţii de interacţiune cetăţean-administraţie”, proiect aprobat şi cofinanţat de către Consiliului Judeţean Dolj şi implementat în perioada 01.06.2011-07.09.2011, a avut ca obiectiv principal promovarea educaţiei civice şi a cunoştinţelor despre administraţia publică locală în vederea dezvoltării capacităţii de interacţiune cetăţean-administraţie pentru un grup-ţintă compus din 25 de studenţi din domeniile de studiu drept, administraţie publică, ştiinţe politice sau sociologie din judeţul Dolj, şi a presupus organizarea unui curs de instruire cu tema principală “Informarea şi participarea cetăţenilor – condiţie fundamentală a democraţiei locale”, însumând un total de 8 ore de curs.

3. Proiectul „Administraţia publică şi protecţia drepturilor cetăţeneşti”, proiect aprobat şi cofinanţat de către Consiliului Judeţean Dolj şi implementat în perioada 26.10.2012-18.12.2012, a avut ca obiectiv principal promovarea educaţiei civice şi a cunoştinţelor despre administraţia publică locală în vederea dezvoltării capacităţii de interacţiune cetăţean-administraţie pentru un grup-ţintă compus din 25 de masteranzi din domeniile de studiu drept, administraţie publică sau relaţii internaţionale din judeţul Dolj, şi a presupus organizarea unui modul de instruire cu tema principală “Administraţia publică şi protecţia drepturilor cetăţeneşti”. Activitatea de formare a presupus organizarea unui modul de instruire a grupului ţintă, însumând un total de 20 de ore de curs, prin implementarea unui set de 10 cursuri (2 ore/curs). Implementarea modulului de instruire a avut ca scop deprinderea şi înţelegerea de către membrii grupului ţintă a stadiul actual de evoluţie a mijloacelor juridice de protecţie a drepturilor cetăţeneşti, astfel cum rezultă din legislaţia actuală, precum şi tendinţele viitoare ale legislaţiei şi practicii administrative (naţionale şi internaţionale), în vederea construirii unei imagini complete şi complexe a modalităţilor prin care administraţia publică protejează drepturile cetăţeneşti.

Contact: Profesor Univ. Dr. George Gîrleșteanu

 

Organizarea de manifestări ştiinţifice

Scurtă descriere: Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale a desfăşurat şi desfăşoară o activitate amplă deorganizare de manifestări ştiinţifice în domeniul dreptului cu participarea unor specialişti de prestigiu la nivel naţional şi internaţional. În acest sens, sub egida Centrului au fost organizate şi sprijinite mai multe astfel de manifestări, precum:

1.Congresul internaţionale „Dreptul la identitate, suveranitatea şi politicile de integrare a minorităţilor”, în parteneriat cu Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova, Craiova, 27-29 iunie 2008

2.Simpozionul internaţional „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, în parteneriat cu Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova, Craiova, 18-19 noiembrie 2011

3. Conferinţa Internaţională Bienală „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, în parteneriat cu Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova, Craiova 26-27 aprilie 2013

4. Masa rotundă „Revizuirea Constituţiei României şi controlul de constituţionalitate”, Craiova, 25 iulie 2014, Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale

5. Conferinţa internaţională „Tradiţiile democratice ale poporului român şi idealurile Revoluţiei din decembrie 1989”, Craiova, 13-15 octombrie 2014, Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale

6. Conferinţa Internaţională Bienală „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, în parteneriat cu Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova, Craiova 20-21 martie 2015

7. Conferinţa naţională „Administraţia publică şi statul de drept”, Craiova, 14 Octombrie 2016

8. Conferinţa Internaţională Bienală „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, în parteneriat cu Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, Craiova 6-7 octombrie 2017

Contact: Profesor Univ. Dr. George Gîrleșteanu

 

CONTACT GENERAL

Facultatea de Drept

Str. Calea București nr.107D, Craiova, Dolj, România

Telefon:+40 351 177100(Secretar Şef)

Fax:+40 351 177100

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Locaţie ( Google Maps )

CONTACT

Facultatea de Drept
str. Calea București nr.107D
Craiova, Dolj
Romania
Phone : (04) 0351 177 100
E-mail : secretariat@drept.ucv.ro