Secretariat

PROGRAM DE LUCRU

 LUNI-VINERI: între orele 1000-1200 și 1400-1500

DATE DE CONTACT SECRETARIAT

Vă rugăm să respectați precizările de mai jos:

Ø Cererile pentru obținerea adeverințelor din care rezultă calitatea de student:

-        se vor depune la Secretariat Ghișeu Unic (S.G.U.), situat la parterul facultății (vis-a-vis de secretariate) sau

-        vor fi trimise on-line (conform modelului postat pe site-ul web al facultății), numai la adresa de e-mail a secretarei de an, conform specializării, formei de învățământ și anului de studiu în care este studentul.

Adeverințele vor fi ridicate personal de către studenți de la S.G.U.

Ø Eventualele cereri pentru susținerea examenelor restante (credite și diferențe)/reînmatriculări ale studenților exmatriculați pentru neplata taxelor de școlarizare la termenele prevăzute în anul 2023-2024, etc.:

-        se vor depune la Secretariat Ghișeu Unic (S.G.U.), situat la parterul facultății (vis-a-vis de secretariate) sau

-        vor fi trimise on-line numai la adresa de e-mail a secretarei de an, conform specializării, formei de învățământ și anului de studiu în care este studentul. Modele de cereri sunt postate pe site-ul web al facultății https://drept.ucv.ro

Ø Orice altă solicitare (acte de studii în original, copii ale actelor de studii, situații școlare, etc.)

-        se va depune la Secretariat Ghișeu Unic (S.G.U.), situat la parterul facultății (vis-a-vis de secretariate) sau

-        se va trimite on-line, la adresa de e-mail a secretarei de an sau a secretarului șef al facultății – pentru absolvenți.

Actele se vor trimite scanate la adresele de e-mail indicate de studenți – numai dacă se solicită acest lucru sau vor fi eliberate la ghișeul facultății, conform programării facute de secretara de an

Vă rugăm să respectați data și ora programării.

  • Vă rugăm să vă prezentați cu C.I. sau carnetul de student.

 

DATE DE CONTACT SECRETARIAT

Date contact 2.10.2023

 

ANUNȚURI / TIPIZATE (MODEL) CERERI PENTRU STUDENȚI

 

CONTACT

Facultatea de Drept
str. Calea București nr.107D
Craiova, Dolj
Romania
Phone : (04) 0351 177 100
E-mail : secretariat@drept.ucv.ro