> Practică internă în Facultatea de Drept în anul universitar 2023-2024

PIF 2023

 

Organizator: Facultatea de Drept – Universitatea din Craiova

I. Aplicanți:

-          Studenți în anul 3 specializarea Drept

-          Studenți în anul 2 specializarea Administrație Publică

Număr locuri disponibile: 3

II. Selecție: criterii și modalitate

-          media anilor de studii – 60%

-          apartenența la asociațiile studențești / implicarea în proiectele asociațiilor studențești -10%

-          disponibilitate la efort, lucru în echipă, asumarea responsabilităților, comunicare - 30% abilități testate si prin interviu

Aplicația presupune depunerea, la secretariatul programului de master, a cererii, însoțită de: situația școlară (foaie matricolă), dovezi în implicarea în proiecte studențești.

 Perioadă depunere: 15.05.2023 - 19.05.2023

Interviu: 29.05.2023 - ora 9:00

 III. Perioada/ Durata:

3 - 6 luni sau 1 - 2 semestre

IV. Obiective

 -          implicarea studenților în organizarea și desfășurarea activităților didactice, de cercetare și administrative ale Facultății de Drept a Universității din Craiova;

-          analiză și propuneri cu privire la relația profesională cadru didactic-student;

-          pregătirea studenților pentru studiile universitare de masterat și studiile universitare de doctorat.

V. Oportunități

 Participanții la program vor avea posibilitatea să cunoască din interior activitatea didactică, de cercetare și administrativă a Facultății de Drept a Universității din Craiova și pot acumula cunoștințe și experiență practică.

CONTACT

Facultatea de Drept
str. Calea București nr.107D
Craiova, Dolj
Romania
Phone : (04) 0351 177 100
E-mail : secretariat@drept.ucv.ro