Vineri, 23 octombrie 2015 – o parte dintre studenţii Facultăţii de Drept au participat la "Ziua Porţilor Deschise" eveniment organizat de Curtea de Apel Craiova pentru a cunoaşte mai bine profesiile juridice : judecător, avocat, procuror, grefier.
Studenţii însoţiţi de Conf. Univ. Dr. Ghiţă Oana au fost întâmpinaţi de purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel – judecător Grigorie Ionel conduşi într-o sală de judecată unde, timp de o oră a avut loc o discuţie amicală, sinceră şi deschisă în legătură cu profesia de judecător, mersul unui dosar în instanţă de la depunerea acţiunii şi până la soluţionare.
Studenţii Facultăţii de Drept au fost interesaţi de rigorile profesiei de judecător dar, mai ales, de examenul de admitere în magistratură. S-a mai pus în discuţie recunoaşterea diplomei de absolvent de drept şi posibilitatea exercitării profesiilor amintite în Spaţiul Uniunii Europene.
La întâlnire a participat în calitate de reprezentant al Baroului Dolj – Avocat Roşulescu Cosmin. Studenţii au aflat astfel mai multe şi despre profesia de avocat, modul în care ar trebui exercitată şi câteva "incidente" amuzante petrecute în sălile de judecată.
O asemenea întâlnire cu "instanţa" nu este singulară deoarece studenţii Facultăţii de Drept desfăşoară practică judiciară la instanţele de toate gradele dar şi la avocaţi, notari, executori judecătoreşti, mediatori, precum şi instituţii publice.

I. CONFERINŢA BIENALĂ Sistemul juridic între stabilitate si reformă, organizată în parteneriat cu Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, manifestare ştiinţifică de tradiţie la care participă cadre didactice universitare din ţară, de la cele mai importante facultăţi de drept, din străinătate, de la universităţi de prestigiu (Universitatea Saarland din Saarbrucken, Germania, Universitatea Bourgogne, Dijon, Universitatea Lille 2, Universitatea Franche-Comté, Universitatea Toulon, Universitatea din Lyon, Franţa, Universitatea din Fribourg, Elveţia, Queen Mary University, Londra, Universitatea din Pecs Ungaria, Universitatea Brno Cehia, Universitatea din Salonic, Grecia, University of National And World Economy, Sofia, Bulgaria), precum şi profesionişti din domeniul dreptului din toate profesiile juridice.

Prezentarea si programul conferintei in format pdf poate fi consultat aici.

 

II. HEXAGONUL FACULTATILOR DE DREPT reprezintă un concurs studenţesc de tradiţie, organizat anual, cu probe ştiinţifice şi sportive, ce reuneşte cadre didactice şi studenţi de la cele mai prestigioase facultăţi de drept din ţară ( Universitatea din Craiova, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea de Vest din Timişoara ). Hexagonul constituie un cadru de colaborare în domeniul învăţământului superior juridic al principalelor facultăţi de drept din ţară, având drept scop preocuparea pentru excelenţă în selecţia şi pregătirea studenţilor şi în cercetarea ştiinţifică desfăşurată de cadrele didactice. Absolvenţii celor şase facultăţi ce compun Hexagonul ocupă, anual, majoritatea locurilor la concursurile de intrare în profesiile juridice.

Prezentarea si programul in format pdf poate fi consultat aici.

 

III. INAUGURAREA NOULUI SEDIU AL FACULTĂŢII DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE, realizat printr-un proiect finantat de Uniunea Europeană în cadrul Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

 

IV. Festivitate de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Nicolas Queloz de la Universitatea din Fribourg, Elveţia, personalitate marcantă a lumii ştiinţifice juridice, specialist în drept penal, criminologie şi politici penale. Evenimentul va avea loc în data de 26 aprilie 2013, la noul sediu al Facultății de Drept și Științe Administrative.