Preocuparea Facultății de Drept a Universității din Craiova pentru relansarea Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj este cunoscută printre specialiștii domeniului. De-a lungul timpului, cadrele didactice ale Facultății de Drept implicate în arbitrajul organizat la nivelul acestei instituții au organizat numeroase prelegeri și workshop-uri în domeniul soluționării alternative a disputelor, pentru profesioniștii domeniului și pentru studenți.

”Începuterile arbitrajului în Oltenia sunt situate în anii ʼ90. Prin activitățile întreprinse de colegii profesioniști în domeniul arbitrajului din Baroul Dolj și de la Facultatea de Drept, am încercat să identificăm locul şi rolul arbitrajului ca modalitate alternativă pentru soluţionarea unor litigii, să identificam avantajele şi dezavantajele arbitrajului naţional şi internaţional, să creăm premisele pentru dezvoltarea practicilor de soluționare a conflictelor prin arbitraj” ne-a declarat prof.univ.dr. Olteanu Gabriel, membru al Curții de arbitraj Dolj.

vezi Cuvântul Libertății


În perioada 8 – 13 aprilie 2019, Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova a susţinut evenimentul studenţesc „Autostrada de Drept”, organizat de Asociaţia Studenţilor în Drept (ASD – UC) , care se află la cea de-a XI-a ediţie. Participanţii au aflat informaţii despre istoria instituţiei de învăţământ superior amintită şi au primit răspunsuri la întrebările referitoare la viaţa de student oltean la „drept”.

vezi Cuvântul Libertății


Facultatea de Drept a Universității din Craiova, în parteneriat cu Universitatea din București, Universitatea “Babeş – Bolyai” din Cluj – Napoca, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, beneficiar fiind Asociaţia Română pentru Transparenţă, implementează proiectul “Servicii de consiliere pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”. În cadrul acestui proiect, s-a derulat Atelierul de lucru interprofesional privind dezvoltarea modelelor de rezolvare alternativă a litigiilor administrative, tema fiind “Cele mai frecvente posibile abuzuri şi/sau nereguli din administraţia publică şi sistemul de justiţie , ale căror victime sunt cetăţenii, şi care se pot rezolva prin asistenţă şi acţiuni administrative (înainte de a se apela la justiţie )”.

vezi Cuvânul Libertății


În săptămâna în care comunitatea academică din Oltenia sărbătoreşte 101 de ani de la Unirea Basarabiei cu Ţara Mamă, Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova are un oaspete drag. Este vorba de prof.univ.dr. Sergiu Băieşu, de la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Republica Moldova, care susţine , în calitate de profesor invitat, o serie de prelegeri pe tema “Drepturile reale principale în reglementarea Codului civil român şi a Codului civil din Republica Moldova”.

vezi Cuvântul Libertății


Timp de o săptămână de zile, în perioada 21-27 Martie, la Craiova, s-a desfăşurat “Festivalul Basarabia”, un regal de evenimente culturale, sportive, culinare şi educaţionale, care ne-au dus şi ne-au plimbat virtual prin toate zonele de interes ale Moldovei. „Festivalul Basarabia” este deja o tradiţie pentru comunitatea noastră, dar şi pentru alte comunităţi unde fiinţează centre universitare. Este o manifestare istorică, culturală care-i reprezintă foarte bine pe iniţiatorii campaniei şi anume, pe tinerii din cadrul Asociaţiei Studenţilor Basarabeni din Craiova.

vezi Cuvântul Libertății


A devenit o tradiţie a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova să organizeze concursul de „Procese Simulate” în diverse ramuri ale dreptului. Astfel, pe 20 martie, în Sala de Judecată a Facultăţii de Drept s-a desfăşurat, în urmă cu două zile, competiţia din sfera dreptului constituţional. „După organizarea, cu succes a concursului din domeniul penal , a cum am ales o arie noua, cea a dreptului constituţional, având în vedere rezulatele foarte bune obţinute de studenţii noştri în cadrul competiţiei „Hexagonul” Facultăţilor de Drept”, a precizat lect.univ.dr. Raluca Voinea.

vezi Cuvântul Libertății