Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova anunță înființarea Centrului de documentare și asistență juridică pentru cetățeni (CDAJC-UCV), în special cei din grupuri vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţia publică şi sistemul judiciar....

vezi Cuvântul Libertății

În această iarnă, s-a desfăşurat Şcoala de Iarnă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Craiova, eveniment organizat în parteneriat cu profesiile juridice, asociaţiile studenţeşti şi centrele de cercetare din facultate. Acţiunea s-a încheiat astăzi, conform programului, iar, în deschiderea manifestării, prof.univ.dr. Sevastian Cercel, decanul Facultăţii de Drept a subliniat importanţa organizării acestei activităţi, sub semnul Centenarului Marii Uniri: „Centenarul nu este exclusiv o evocare a trecutului, ci priveşte şi prezentul şi viitorul României. Pentru profesiile juridice, investiţia în pregătirea studenţilor de azi este esenţială, iar organizarea unor activităţi comune este o constantă a dialogului profesional susţinut de Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova”.

Vezi Cuvântul Libertății

„Ziua europeană a justiţiei civile” a fost sărbătorită de Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova, prin participarea unui grup de studenţi la evenimentul organizat de Curtea de Apel Craiova, „Ziua porţilor deschise”. Prin organizarea acestui eveniment, an de an de an, se doreşte consolidarea relaţiei de încredere între cei care înfăptuiesc actul de justiţie, magistraţii şi beneficiarii acestuia, justiţiabilii, în considerarea faptului că justiţia este un serviciu public transparent.

Vezi Cuvântul Libertății

Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova a organizat, în perioada 5-7 octombrie, conferinţa naţională cu tema „Premizele şi consecinţele juridice ale Marii Uniri”, în colaborare cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR) şi Academia de Ştiinţe Juridice din România (AŞJR). La eveniment, al cărui cuvânt de deschidere i-a aparţinut prof.univ.dr. Dan Claudiu Dănişor, directorul Şcolii Doctorale de Drept din cadrul Universităţii din Craiova, au participat profesori şi studenţi din Craiova, Bucureşti, Sibiu, profesionişti ai Dreptului din Oltenia şi reprezentanţi de seamă ai celor două Academii: prof.univ.dr. ing. Alexandru Adrian Badea – preşedinte al AOŞR; prof.univ.dr. Ioan Leş– vicepreşedinte al ASJR, prof.univ.dr. Marian Nicolae – preşedinte al Secţiei de Drept Privat a ASJR, prof.univ.dr. Nicolae Popa, prof.univ.dr. Ioan Alexandru, prof.univ.dr. Cristian Ionescu.

Vezi Cuvântul Libertății

Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova organizează, pe 21 septembrie, CONFERINŢA NATIONALĂ A DOCTORANZILOR ÎN DREPT. Evenimentul se află la prima ediţie şi reuneşte lucrări de cercetare în domeniul dreptului ale doctoranzilor din întreaga ţară, pe două secţiuni: drept public şi drept privat.Comitetul de organizare îşi propune ca acest eveniment academic să devină o tradiţie a Facultăţii de Drept. „Conferinţa, care care se desfăşoară în cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, constituie un eveniment ştiinţific cu importanţă multiplă...........

Vezi Cuvântul Libertății

Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova organizează Şcoala de vară „Ştefan Nestor Craiovescu”, în colaborare cu Baroul Dolj şi Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu – Plopşor” din Craiova.

Numele” Şcolii de vară” a fost stabilit de către Consiliul Facultăţii de Drept, în anul 2017, la propunerea prof. univ.dr. Lucian Săuleanu, Decan al Baroului Dolj, „având ca obiectiv promovarea personalităţilor din Oltenia în Anul Centenarului şi în viitor”, aşa după cum a precizat iniţiatorul. Nestor Craiovescu a fost un boier erudit din Ţara Românească, bun cunoscător al legilor ţării şi al dreptului romano-bizantin, care a îndeplinit, timp de peste trei decenii importante funcţii administrative şi jurisdicţionale, fiind activ în elaborarea legislaţiei în Ţara Românească. Activitatea sa a fost recunoscută de către acad. Andrei Rădulescu, preşedinte al Academiei Române, în intervalul 1946 – 1948 – „a contribuit la răspindirea cunoştinţelor de Drept şi la pregătirea primei generaţii de jurişti, din secolul al XIX-lea”.....

vezi Cuvântul Libertății