cvlpress

Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova participă astăzi la manifestarea omagială consacrată aniversării Zilei Basarabiei – 99 de ani de la unirea cu Ţara (27 martie 1918). Evenimentul este organizat în colaborare cu Secţia de ştiinţe istorice şi arheologie a Academiei Române şi Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, din delegaţie făcând parte cadre didactice şi studenţi din Craiova.

ar hp2 Cuvântul de deschidere va fi rostit de acad. Dan Berindei, preşedintele Secţiei de ştiinţe istorice şi arheologie a Academiei Române, reputatul istoric fiind cel care a donat, recent, un important fond de carte Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova. Va avea loc şi lansarea oficială a colecţiei „Basarabica” a Editurii Academiei Române, iar acad. Victor Spinei, vicepreşedinte al celui mai mare for academic din ţara noastră, va prezenta acest proiect. În cadrul acestei colecţii, va fi prezentată şi lucrarea „Constituţia la răscruce de milenii”, elaborată de prof. dr. Ion Guceac, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, iar cei care vor vorbi despre aceasta sunt prof. dr. Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Române, şi prof.dr. Dan Claudiu Dănişor, profesor de Drept constituţional şi directorul Școlii Doctorale a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova.

Recunoaştere pentru istorie

De asemenea, va fi lansată lucrarea „Andrei Rădulescu – Dreptul românesc în Basarabia”, reeditare a lucrării renumitului academician, cu o postfaţă semnată de prof. dr. Mircea Duţu, directorul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române. „Basarabia a rămas românească şi pe terenul dreptului, ca în toate formele vieţii poporului său. Acest adevăr, pe care îl poate controla oricine, trebuie să-l ştim cu toţii şi este o datorie să-l facem cunoscut şi străinilor, iar la nevoie să-l folosim pentru apărarea neamului nostru, care respectă drepturile altora şi nu cere nimic pentru sine, decât dreptate”, afirma, în 1942, acad. Andrei Rădulescu, fondatorul şcolii ştiinţifice de cercetare a vechiului drept românesc. „Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova are parteneri academici remarcabili din Republica Moldova – Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Stat a Moldovei şi Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Republica Moldova. De asemenea, deschiderea facultăţii noastre pentru studenţii basarabeni este binecunoscută, iar rezultatele lor la învăţătură sunt foarte bune. Spre exemplu, şeful de promoţie al programului de licenţă, specializarea drept, în promoţia 2015/2016, a fost un basarabean, Nicolae Carauş, admis, de curând, la Institutul Naţional al Magistraturii şi va fi judecător”, a precizat prof. univ. dr. Sevastian Cercel, decan al Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova.

cvlpress

Programul de master cu predare în limba franceză, în domeniul „Drepturilor omului” / „Droits de l’Homme”, oferit de Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova, îşi primeşte profesorii invitaţi din instituţii de învăţământ superior francofone şi în cel de-al doilea semestru al acestui an de învăţământ.

PA130002Programul de studii a primit finanţare de la „Agence Universitaire de la Francophonie” pentru anul universitar 2016-2017, în cadrul proiectului de sprijin al programelor de studii francofone. În primul semestru al acestui an universitar, trei profesori francofoni au susţinut cursuri în faţa studenţilor, în program. Mai întâi, Patrick Charlot, profesor de drept public şi director al Centrului de Cercetări şi Studii în Drept şi Ştiinţe Politice (CREDESPO) al Universităţii „Bourgogne” din Dijon, a predat cursul „Philosophies et theories de l’homme” („Filosofia şi teoria Drepturilor omului”). De asemenea, alţi doi profesori – Philippe Icard, de la aceeaşi universitate, şi Gerard Filoka, de la Universitatea din Fribourg (Elveţia), au dezvoltat „Discriminări şi vulnerabilităţi”, respectiv „Drept internaţional penal”.

În această perioadă, Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova oferă studenţilor masteranzi cursuri susţinute de două cadre universitare de la Universitatea din Toulon (Franţa) – Virginie Donier şi Sylvie Torcol, care vor preda ore de „Protecţia drepturilor civile şi politice”, respectiv „Contextul Drepturilor omului şi drepturile interne. Studii comparate”. Studenţii craioveni au posibilitatea să elaboreze şi să susţină tezele de disertaţii sub coordonarea directă a profesorilor străini invitaţi şi să fructifice oportunităţile oferite, după cum a spus lect. univ. dr. Mădălina Dănişor, coordonator al programului.

Pentru anul universitar următor, Facultatea de Drept va pregăti masteratul, de care vor beneficia nu numai cei din această secţiune, ci şi cei de la toate specializările ştiinţelor sociale. „Ne dorim ca de oportunităţile profesionale oferite de domeniul generos al drepturilor omului şi de programul de studii în limba franceză să beneficieze absolvenţii programelor de licenţă din domeniul ştiinţelor sociale din universităţile din regiune”, a precizat prof. univ. dr. Daniel Ghiţă, prodecan al Facultăţii de Drept.

cvlpress

P3140211Ediţia a XII-a a Seminarului comun organizat de Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova şi unitatea similară din Fribourg s-a desfăşurat, recent, în Elveţia, iar delegaţia craioveană a revenit în Bănie. S-au pus bazele şi viitoarei conlucrări anuale, care va avea loc în martie 2018, la Craiova.

Tema dezbaterilor din acest an a fost „Faptele justificative în dreptul penal elveţian şi român”, iar participanţii, profesori şi studenţi români şi elveţieni au prezentat problemele şi soluţiile oferite de cele două sisteme juridice pe această materie. Colaborarea dintre cele două instituţii de învăţământ superior a început în 2005, prin încheierea unui parteneriat. Seminarul onclude întâlniri anuale, care au loc prin rotaţie, la una dintre cele două facultăţi implicate, în cadrul cărora sunt supuse analizei teme de actualitate juridică la nivel naţional şi european. În acest an, echipa craioveană a fost coordonată de prof.univ.dr. Ruxandra Răducanu şi lect.univ.dr. Mădălina Cristina Dănişor. Studenţii participanţi – Izabela Dihoru, Clima Viorica, Gabriela Alexandroiu şi Diana Carmen Creţu au analizat faptele justificative şi efectele acestora în dreptul penal din cele două ţări. Părţile implicate au pregătit şi întâlnirea de anul viitor, care se va desfăşura la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova şi va avea tema „Protecţia persoanelor vulnerabile în dreptul penal elveţian şi în dreptul penal român”, moment în care va avea loc şi o prezentare pe larg. „Vor fi invitaţi să participe profesionişti din ambele ţări , iar acum fixăm detaliile organizatorice ale unui astfel de eveniment”, a precizat prof. univ.dr. Sevastian Cercel, decan al Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova.

cvlpress

studenti 1 600x450

Studenţii Facultăţii de Drept , din cadrul Universităţii din Craiova, vor participa, în perioada 2-8 februarie, la cea de-a XII-a ediţie a „ICC Internaţional Mediation Competition”, la Paris, prin efortul, din toate punctele de vedere, susţinut de către Camera Internaţională de Comerţ (ICC). Pentru o săptămână, ICC reuneşte peste 500 de participanţi, mediatori profesionişti, profesori şi studenţi care reprezintă peste 60 din cele mai renumite universităţi din lume (http://www.iccwbo.org/about-icc/), precum „Oxford Univesity” sau „Georgetown University”.

Echipa Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova este formată din Andra Ionescu (anul III) şi Robert Grigorie ( anul IV). Pregătirea lor a fost asigurată de către mediator Constantin Gavrilă, doctorand şi coordonator al Programului „Campusul de mediere”, cu tot ceea ce presupune acest lucru.

Vezi Cuvântul Libertății

Vezi Prima participare a Facultății de Drept din Craiova la ICC MEDIATION COMPETITION, Paris 2017

cvlpress

În această perioadă, la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova susţin două cursuri de specialitate doi profesori invitaţi de la Universitatea „Bourgogne” din Franţa, iar temele prezentate au trezit interesul atât al studenţilor , cât şi al cadrelor didactice . Mai mult, instituţia de învăţământ superior are pregătit un program de master în limba engleză, cu referinţă în anul de învăţământ 2017/2018.

Vezi Cuvântul Libertății

Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova desfăşoară programul de studii universitare de masterat, specializarea „Drepturile omului”, cu predare în limba franceză. În cadrul acestuia vor susţine mai multe cursuri profesori invitaţi de la facultăţile de drept partenere din Franţa, Elveţia şi Spania. Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova oferă studenţilor săi primul program de studii în limba franceză. În cadrul acestuia, nouă profesori din ţări francofone vor veni în Bănie pentru a susţine cursuri de specialitate. Primii, care au ajuns la Facultatea de Drept, sunt doi profesori invitaţi de la Universitatea Bourgogne din Franţa.
Pentru anul universitar viitor, Facultatea de Drept pregăteşte un program de master, specializarea Dreptul afacerilor/ Business Law, cu predare în limba engleză. De asemenea, pentru studenţii străini din cadrul programului Erasmus+ sunt pregătite materiale didactice în limba engleză sau franceză.
Săptămâna viitoare, în Bănie va veni pofesorul Gerhard Fiolka de la Universitatea Fribourg din Elveţia, care va susţine cursul „Drept penal internaţional”.

Vezi TELE U Craiova