Şcoala de Vară ROSE, la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova

Facultatea de Drept a Universității din Craiova anunță desfășurarea proiectului privind învățământul secundar ROSE, școala de vară intitulată ”Adolescența – Responsabilitățși certitudini în viziunea dreptului (ARC)” pentru al cincilea an, în perioada 15 iulie – 28 iulie 2024.

Vezi Cuvântul Libertății

 În luna iunie 2024 se desfășoară Campania de diseminare a proiectului ”Adolescența – Responsabilități și certitudini în viziunea dreptului (ARC)”în liceele din OlteniaFacultatea de Drept va găzdui, în a cincea ediție, 52 de elevi de liceu din zona Sud-Vest Oltenia și va desfășura activități prin care să faciliteze accesul acestora la învățământul terțiar din domeniul juridic din cadrul Universității din Craiova. Vor fi desfășurate activități orientate pentru familiarizarea elevilor cu noțiuni fundamentale privind sistemul de drept, statul și ordinea juridică din România, conștientizarea cu privire la riscurile implicate de comportamentul antisocial și responsabilizarea acestora în legătură cu drepturile și obligațiile specifice unui viitor adult, dobândirea unor abilități generale în domenii de interes cu aplicabilitate în specialitatea juridică, optimizarea metodelor și tehnicilor de consiliere profesională și orientare în carieră în vederea reducerii riscului de abandon școlar, în rândul elevilor din categorii defavorizate, din zona Oltenia, implementarea serviciilor de consiliere profesională și orientare în carieră, prin instrumente specifice inovative și metode adaptate standardelor naționale și europene, care vizează  monitorizarea ulterioară a beneficiarilor direcți ai proiectului, cunoașterea activității unor instituții din domenii integrate sistemului juridic, dezvoltarea abilităților de socializare și de lucru în echipă în contextul lărgirii orizontului personal de cultură și cunoaștere.

Activităţi specifice

Elevii înscriși în grupul țintă vor desfășura activități specifice unei școli de vară la Drept: cursuri de drept civil, drept penal și responsabilitate cetățenească și cursuri privind organizarea statului, ateliere de criminologie și criminalistică, competențe digitale în domeniul juridic și limba engleza juridică, activități culturale și recreative, respectiv întâlniri cu profesioniști ai dreptului. Programul elevilor cuprinde și întâlniri cu experți în consiliere și dezvoltare profesională. Astfel, aceste întâlniri vor permite elevilor participanți să-și identifice și să-și gestioneze propriile emoții, sentimente, probleme și să conștientizeze existența acestora și în rândul celorlalți, dezvoltându-și, în acest fel, sentimentele de empatie, apartenență la grup, coeziune și incluziune. De asemenea, elevii vor beneficia de consiliere în carieră centrată pe alegerea unei facultăți, domeniu de studiu, activitate profesională în acord cu pregătirea, dorințele, performanțele și aptitudinile lor.


 

CONTACT

Facultatea de Drept
str. Calea București nr.107D
Craiova, Dolj
Romania
Phone : (04) 0351 177 100
E-mail : secretariat@drept.ucv.ro