Examen de licență

EXAMEN DE LICENȚĂ 2024

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR ALTOR PROMOȚII CARE NU AU SUSȚINUT SAU NU AU PROMOVAT EXAMENUL DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE ȘI DORESC SĂ SUȚINĂ EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024.

 

EXAMEN DE LICENȚĂ 2023

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

REZULTATE PREZENTAREA SI SUSTINEREA LUCRARII DE LICENTA - SESIUNEA septembrie 2023

- Drept IF (zi)

- Drept IFR

- Administratie publica Craiova

- Administratie publica Dr. Tr. Severin

 

Rezultate contestatii formulate la nota de la proba scrisa

- Drept

- Administratie publica la Dr. Tr. Severin

 

REPARTIZAREA PE SĂLI - SUSȚINERE LUCRARE DE LICENȚĂ

Pentru absolvenții specializării Administrație publică de la Dr. Tr. Severin - Susţinerea lucrării de licenţă - 15 SEPTEMBRIE 2023, începând cu ora 14:00 – sala 2.3, clădirea facultății din Dr. Tr. Severin, Str. Traian, nr. 277A, Dr. Tr. Severin, județul Mehedinți

REZULTATE PROBA SCRISA

- Drept IF (zi)

- Drept IFR

- Administratie publica Craiova

- Administratie publica Dr. Tr. Severin

- Anunt privind depunerea contestatiilor la notare

-Model contestatie notare

 

Barem de notare - proba scrisa - examen de licenta, sesiunea septembrie 2023

- Drept IF (zi)

- Drept IFR

- Administratie publica Craiova

- Administratie publica Dr. Tr. Severin

Anunt privind depunerea eventualelor contestatii la baremul de notare

- Model contestatie barem

 

- Anunț important privind susținerea probei scrise a examenului de licență

 

- Repartizarea pe săli

Drept IF (zi)

Drept IFR

Administrație publică

Administrație publică la Dr. Tr. Severin (proba scrisă a examenului de licență se susține în clădirea Facultății de Drept, sala 2.1, Calea Bucuresti, nr. 107D, Craiova, județul Dolj)

 

Calendar înscriere și susținere examen de licență sesiunea SEPTEMBRIE 2023

- Anexa 1 - Cerere de înscriere la examenul de licență septembrie 2023

- Anexa 2 - Declarația pe propria răspundere privind elaborarea lucrării de licență

 

SESIUNEA IULIE 2023

REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENȚĂ - SESIUNEA IULIE 2023

- Rezultate examen licență (cu susținerea lucrării de licență) - Drept IF (zi)

Rezultate examen licență (cu susținerea lucrării de licență) - Drept IFR

Rezultate examen licență (cu susținerea lucrării de licență) - Administrație publică Craiova

Rezultate examen licență (cu susținerea lucrării de licență) - Administrație publică Dr. Tr. Severin

 

REPARTIZAREA PE SĂLI - SUSȚINERE LUCRARE DE LICENȚĂ

 

- Rezultatele contestațiilor privind nota obținută la proba scrisă - Drept

- Rezultatele contestațiilor privind nota obținută la proba scrisă - Administrație publică

 

REZULTATE PROBA SCRISA

- Drept IF (zi)

- Drept IFR

- Administrație publică Craiova

- Administrație publică Dr. Tr. Severin

- Anunț privind depunerea contestațiilor la notare

- Model contestație notare  Contestațiile nu se depun prin e-mail!

 

Rezultatele contestațiilor privind baremul de notare

Barem de notare - proba scrisa - examen de licență, sesiunea iulie 2023:

- Drept IF (zi)

- Drept IFR

- Administrație publică Craiova

- Administrație publică Dr. Tr. Severin

Anunț privind depunerea eventualelor contestații la baremul de notare

- Model contestație barem

 

 

- Anunț important privind susținerea probei scrise a examenului de licență

- Repartizarea pe săli

Drept IF (zi)

Drept IFR

Administrație publică

Administrație publică Dr.Tr. Severin

 

Calendar înscriere și susținere examen de licență sesiunea IULIE 2023

- Anexa 1 - Cerere de înscriere la examenul de licență iulie 2023

- Anexa 2 - Declarația pe propria răspundere privind elaborarea lucrării de licență

 

- Calendar de elaborare a lucrărilor de licență și disertație pentru anul universitar 2022-2023

- Tematică proba scrisă a examenului de licență sesiunea iulie/septembrie 2023 - specializarea Drept

- Tematică proba scrisă a examenului de licență sesiunea iulie/septembrie 2023 - specializarea Administrație publică

 

Regulament privind organizarea si desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație-2022

Ghid de elaborare a lucrărilor de licență și disertație

 

DREPT (cursuri învățământ cu frecvență (zi) şi cu frecvență redusă (FR))

Subiecte la examene anterioare (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 )

 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Subiecte la examene anterioare (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 )

CONTACT

Facultatea de Drept
str. Calea București nr.107D
Craiova, Dolj
Romania
Phone : (04) 0351 177 100
E-mail : secretariat@drept.ucv.ro