Admiterea se desfășoară ÎN MOD UNIC LA NIVEL DE UNIVERSITATE, repartizarea candidaților realizându-se în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, în raport de criteriile de selecție, în ordinea de preferință exprimată de candidați la înscriere.

REZULTATE FINALE ADMITERE 26.09.2022 (site ucv)


 

REZULTATE PARTIALE 20.09.2022 (LINK UCV)

ANUNT CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE CONFIRMARE A OCUPĂRII LOCURILOR LA STUDIILE DE LICENTA (20.09.2022)

 

 Rezultate 15.09.2022

DREPT ZI TAXA

Drept FR TAXA

AP TAXA

ANUNT CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE CONFIRMARE A OCUPĂRII LOCURILOR LA STUDIILE DE LICENTA

ANUNȚ - ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ”ADMIS” CARE SOLICITĂ TRECEREA ÎN AN SUPERIOR


 

 

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI

INSCRIERE ONLINE 

CONTACT ADMITERE: admiterelicenta.dreptcv@ucv.ro

  Acte necesare înscriere online

 Informații suplimentare

Calendar admitere studii universitare de licență

 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 - Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENTA

 

SESIUNEA IULIE 2022 - REZULTATE FINALE ADMITERE (site ucv)

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE CONFIRMARE A OCUPĂRII LOCURILOR LA STUDIILE DE LICENȚĂ

ANUNȚ - ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ”ADMIS” ÎN URMA REDISTRIBUIRII LOCURILOR DIN DATA DE 23.07.2022 CARE SOLICITĂ TRECEREA ÎN AN SUPERIOR

ANUNȚ PRIVIND CERERILE DE CAZARE PENTRU CANDODAȚII DECLARAȚI ADMIȘI LA STUDII DE LICENȚĂ

 

REZULTATE ADMITERE - LISTELE CANDIDAȚILOR ADMIȘI 23.07.2022 (Drept IF buget, Drept IF taxa, Drept IFR taxa, Administratie publica buget, Administratie publica taxa, Administratie publica DrTrSeverin buget, AP DrTrSeverin taxa)

 

Graficul admiterii și înmatriculării la Modulul de pregătire psihopedagogică Nivel I– ciclul de licenţă - Sesiunea Iulie

 

REZULTATE ADMITERE (site ucv)

REZULTATE ADMITERE - LISTELE CANDIDAȚILOR ADMIȘI 19.07.2022 (Drept IF buget, Drept IF taxa, Drept IFR taxa, Administratie publica buget, Administratie publica taxa, Administratie publica DrTrSeverin buget, AP DrTrSeverin taxa)

ANUNȚ - CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE CONFIRMARE A OCUPĂRII LOCURILOR LA STUDIILE DE LICENȚĂ - CRAIOVA

ANUNȚ - CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE CONFIRMARE A OCUPĂRII LOCURILOR LA STUDIILE DE LICENȚĂ - DROBETA TURNU SEVERIN

ANUNȚ - ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ”ADMIS” CARE SOLICITĂ TRECEREA ÎN AN SUPERIOR

 

Lista candidaților înscriși la examenul de admitere la Universitatea din Craiova, sesiunea Iulie 2022

Acronime programe de licență

 INSCRIERE ONLINE 

CONTACT ADMITERE: admiterelicenta.dreptcv@ucv.ro

 

Lista programelor de studii universitare de licență la care se organizează admitere în anul universitar 2022-2023; Modalitatea de admitere; Criterii de departajare la medii egale

 Calendar admitere studii universitare de licență

 

Cifra de scolarizare (numar de locuri)

 Metodologie proprie de admitere la studii universitare de licenta, master si doctorat - pentru anul universitar 2022-2023

 Acte necesare înscriere online

 Informații suplimentare

 

Admitere români de pretutindeni 2022-2023

 

ADMISSION AT THE UNIVERSITY OF CRAIOVA FOREIGN CITIZENS