UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE DREPT

CERCUL STUDENŢESC DE DREPT CIVIL ŞI DREPT PROCESUAL CIVIL

JOI, 8 NOIEMBRIE 2018 ORA 1500 SALA 02 PARTER

TEMA:

CALIFICAREA ŞI INTERPRETAREA CONTRACTULUI

INCETAREA PRIN ACORDUL PĂRŢILOR

MANDATUL ŞI PROMISIUNEA DE A CONTRACTA

COORDONATOR:

CONF. UNIV. DR. MANUELA ISTRĂTOAIE

 

TEMA:

MANDATUL ÎN CAZUL SOŢILOR

COORDONATOR:

CONF. UNIV. DR. OANA GHIŢĂ

ÎNSCRIERI:

Serban Mihai, student anul IV, Drept IF,

ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ÎN DREPT DIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

serbanmihai039@gmail.com