logo csapp MISIUNE
Centrul Ştiințe Administrative și Politici Publice este dedicat promovării cercetării ştiinţifice în domeniul științelor administrative şi susţinerii de acţiuni de cooperare științifică, cu universităţi şi instituţii de cercetare din ţară şi din străinătate.

DOMENII DE CERCETARE:
Centrul desfăşoară activităţi de cercetare avansată în domeniul său de competență centrându-se cu precădere asupra:

- Fenomenul administrativ în spațiul românesc şi european;
- E-guvernare;
- Relații publice, tendințe şi evoluții conceptuale în limbajul juridic din sectorul public;
- Politici publice;
- Metodologia cercetării;
- Management public;
- Relații internaționale.

ECHIPA ŞTIINŢIFICĂ
Coordonatorul centrului de cercetare: Conf. Univ. Dr. Bogdan Adrian
Bios. Bogdan Adrian, actualmente Profesor de Drept Internațional Public în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova şi Coordonator al programului de studii DREPT învățământ cu frecvență redusă, este un membru activ al comunităţii academice şi de cercetare şi autor cu experienţă al unui număr important de cărţi, articole, studii şi comentarii în reviste de drept naţionale şi internaţionale. Dincolo de aceste aspect Bogdan Adrian este totodată membru al unor asociaţii profesionale precum Asociația Centrul de Istorie a Dreptului și Studii Socio-Umane şi Baroul Dolj. De o importanţă majoră în cariera sa sunt deopotrivă participările în diverse proiecte de cercetare-dezvoltare (Proiectul Universitatea- pol pentru inovare si dezvoltare, nr. de identificare: POSDRU/86/1.2/S/64238, Proiectul Stimularea spiritului antreprenorial si a mediului de afaceri prin imbunatatirea performantelor intreprinderilor si dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale”, Nr. de identificare: POSDRU/92/3.1./S/62002; Proiectul Performanţă în carieră şi în afaceri pentru femei, Nr. de identificare: POSDRU/97/6.3/S/58571, Proiectul Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi interesului pentru cercetarea ştiinţifică teoretică şi aplicată a studenţilor din ciclul de licenţă şi masterat în domeniul ştiinţelor sociale şi politice ,nr. de identificare: POSDRU/56/1.2/S/36310, absolvent al cursului internaţional de perfecţionare „Introduction to corporate Social Responsability: Romania”, organizat de World Bank Institute, în perioada 02 aprilie - 20 aprilie 2003.) 

Membrii echipei:

I) Membri permanenţi:
Badea Simina
Băncioi Cătălin Vasilică
Belu Marina Loredana
Bischin Robert
Bobaşu Camelia
Bogdan Adrian
Călinescu Irina Olivia
Cercel Sevastian
Danciu Elena Tereza
Dănişor Diana Domnica
Dănișor Mădălina Cristina
Diaconu Matei
Drăgan Silviu Cătălin
Drăghici Sonia
Duţă Alia Gabriela
Gărăiman Gabi Daniela
Gîrleșteanu George Liviu
Groza Anamaria
Ileana Niţă Vali Ştefania
Ilie Barbu Adrian
Istrătoaie Manuela Lavinia
Nedelcu Iulian
Nica Mădălina
Nicola Elena Veronica
Nicu Alina Livia
Pătrașcu Adela Elena
Ploscă Roberta
Popa Nistorescu Cristina
Radu Roxana
Soreaţă Maria
Stanciu Cristina
Stăiculescu Oana
Stăncescu Camelia
Stuparu Lavinia Elena
Tănăsescu Gabriel
Voican Mădălina
Voinea Raluca

II) Membri asociaţi:
ACTIVITĂŢI
Activitatea CSAPP constă în:
a) promovarea educaţiei științifice;
b) cooperare științifică, tehnologică și de creaţie ştiinţifică cu universităţi şi instituţii de cercetare din ţară şi din străinătate:
c)conceperea şi derularea de programe de cercetare inter şi pluridisciplinare în domeniile de competenţă, prin participarea la competiţiile de finanţare naţionale și internaţionale;
d) derularea de teme de cercetare solicitate de beneficiari interni sau externi sau identificate prin activităţi proprii în vederea valorificării ulterioare;
e) dezvoltarea bazei materiale prin achiziţii şi autodotare din contracte de cercetare;
f) formarea cadrelor didactice tinere şi a studenţilor masteranzi/doctoranzi în pentru cercetarea științifică și aplicativă;
g) perfecţionarea continuă a cercetătorilor cu experienţă;
h) pregătirea condiţiilor pentru promovarea şi derularea de programe de formare de tip studii postuniversitare de specializare (master, doctorat, formare continuă);
i) promovarea și diseminarea pe plan naţional şi internaţional prin conferinţe, simpozioane şi publicaţii în reviste a rezultatelor cercetării științifice a membrilor.
j) editarea unei reviste în domeniul de activitate al centrului
k) identificarea şi atragerea surselor de finanţare necesare proiectelor de cercetare ştiinţifică

COORDONATORII DIRECȚIILOR DE CERCETARE:

Conf.univ. dr. Alina Livia Nicu: Fenomenul administrativ în spațiul românesc şi european;
Conf.univ.dr. Daniela Gabi Gărăiman: E-guvernare
Conf. univ. dr. Adrian Bogdan: Relații internaționale
Lect. Univ.dr. Simina Badea: Relații publice, tendințe şi evoluții conceptuale în limbajul juridic din sectorul public
Lect univ. dr. Raluca Camelia Voinea: Politici publice
Lect. Univ.dr. Veronica Elena Nicola: Metodologia cercetării
Lect. Univ. dr. Alia Gabriela Duță: Finanțe publice
Asist. Univ.dr. Oana Stăiculescu: Management public

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC:
• Conf. univ. dr. Adrian Bogdan
• Conf.univ. dr. Daniela Gabi Gărăiman
• Lect univ. dr. Raluca Camelia Voinea
• Lect. Univ.dr. Simina Badea
• Asist. Univ.dr. Oana Stăiculescu

CONTACT GENERAL
Facultatea de Drept
Telefon: +40 351 177100 int. 416
Fax: +40 351 177100
E-mail: csapp@yahoo.com
Locaţie (Google Maps)