ANUNŢ CERCUL STUDENŢESC DE DREPT PENAL ŞI PROCESUAL PENAL

VINERI 07 decembrie 2018 ora 13:00 SALA 0.2. parter

TEMA
Legitima apărare prezumată. Cazul Iovan

Coordonator: Jud.dr. MIRCEA ŞELEA

TEMA:
Elemente de determinare a formei de vinovăţie. Practică judiciară

Coordonator: Lect.univ.dr. MĂDĂLINA DĂNIŞOR

ÎNSCRIERI:
Student Gorincioi Marcel an III Drept CF
E-mail: gorincioimv@gmail.com


 

ANUNŢ CERCUL STUDENŢESC DE DREPT PENAL ŞI PROCESUAL PENAL

VINERI 16 noiembrie 2018 ora 1300 SALA 0.2. parter

TEMA
Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri

Coordonator: lect.univ.dr. ELENA OANCEA

TEMA:
Particularităţi ale analizei legalităţii administrării probelor în procedura camerei preliminare

Coordonator: Av. Drd. BOGDAN MIHĂILOIU

ÎNSCRIERI:
Student Gorincioi Marcel an III Drept CF
E-mail: gorincioimv@gmail.com