Admiterea se desfășoară ÎN MOD UNIC LA NIVEL DE UNIVERSITATE, repartizarea candidaților realizându-se în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, în raport de criteriile de selecție, în ordinea de preferință exprimată de candidați la înscriere.

REZULTATE FINALE ADMITERE 29.09.2022 (site ucv)

 

 

ANUNT CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE CONFIRMARE A OCUPĂRII LOCURILOR LA STUDIILE DE MASTER 26.09.2022


 

REZULTATE ADMITERE 21.09.2022 (site ucv)

ANUNT CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE CONFIRMARE A OCUPĂRII LOCURILOR LA STUDIILE DE MASTER 21.09.2022

      Drept privat taxa

      Stiinte penale taxa

      Bussiness Law buget

      Bussiness Law taxa

      Administratie publica buget

      Administratie publica taxa

 

REZULTATE proba scrisă de evaluare a cunoștințelor din domeniul Drept

REZULTATE proba scrisă de evaluare a cunoștințelor din domeniul Stiinte administrative

Barem de notare - domeniul Drept

Barem de notare - domeniul SA 

 

LISTA CANDIDAȚILOR care vor susţine proba scrisă de evaluare a cunoștințelor din domeniul Științe administrative, MIERCURI, 21 SEPTEMBRIE 2022, ORA 9:00, sala 2.3

LISTA CANDIDAȚILOR care vor susţine proba scrisă de evaluare a cunoștințelor din domeniul Drept, MIERCURI, 21 SEPTEMBRIE 2022, ORA 10:30, sala 2.5

 LISTA CANDIDATILOR inscrisi 

 

ANUNŢ cu privire la susţinerea probei scrise de evaluare a cunoștințelor din domeniul Drept

ANUNŢcu privire la susţinerea probei scrise de evaluare a cunoștințelor din domeniul ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

 

INSCRIERE ONLINE 

CONTACT ADMITERE: admiteremaster.dreptcv@ucv.ro

Acte necesare inscriere online

Model eseu motivațional

Informații suplimentare

Calendar admitere studii universitare de master

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 - Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de MASTER

 

SESIUNEA IULIE 2022 - REZULTATE FINALE ADMITERE (site ucv)

ANUNT CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE CONFIRMARE A OCUPĂRII LOCURILOR LA STUDIILE DE MASTER - Afişare Intermediară 22 iulie 2022

Rezultate admitere - Afişare Intermediară 22 iulie 2022 (Bussiness Law buget, Bussiness Law taxaDrept privat buget, Drept privat taxa, Stiinte penale buget, Stiinte penale taxa, AP buget, AP taxa)

 

Graficul admiterii și înmatriculării la Modulul de pregătire psihopedagogică Nivel II – ciclul de master - Sesiunea Iulie

 

REZULTATE ADMITERE (site ucv)

Rezultate admitere 18.07.2022 (Bussiness Law buget, Bussiness Law taxaDrept privat buget, Drept privat taxa, Stiinte penale buget, Stiinte penale taxa, AP buget, AP taxa)

ANUNT CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE CONFIRMARE A OCUPĂRII LOCURILOR LA STUDIILE DE MASTER

 

REZULTATE proba scrisă de evaluare a cunoștințelor din domeniul Drept

REZULTATE proba scrisă de evaluare a cunoștințelor din domeniul Stiinte administrative

Barem de notare - domeniul AP

Barem de notare - domeniul Drept

Lista candidaților înscriși la examenul de admitere la Universitatea din Craiova, sesiunea Iulie 2022

  Acronime programe de master

 INSCRIERE ONLINE 

CONTACT ADMITERE: admiteremaster.dreptcv@ucv.ro

 

LISTA CANDIDAȚILOR care vor susţine proba scrisă de evaluare a cunoștințelor din domeniul Științe administrative, SÂMBĂTĂ, 16 IULIE 2022, ORA 12:00, sala 1.4

LISTA CANDIDAȚILOR care vor susţine proba scrisă de evaluare a cunoștințelor din domeniul Drept, SÂMBĂTĂ, 16 IULIE 2022, ORA 10:00, sala 1.4

 

Anunț sustinere testare AP

Anunț sustinere testare DREPT

Lista programelor de studii universitare de master la care se organizează admitere în anul universitar 2022-2023; Modalitatea de admitere; Criterii de departajare la medii egale

Calendar admitere studii universitare de master

 

Cifra de scolarizare (numar de locuri)

Metodologie proprie de admitere la studii universitare de licenta, master si doctorat - pentru anul universitar 2022-2023

Acte necesare inscriere online

Model eseu motivațional

Informații suplimentare

 Admitere români de pretutindeni 2022-2023

 

ADMISSION AT THE UNIVERSITY OF CRAIOVA FOREIGN CITIZENS