Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
20 mai 2022

În data de 20 mai 2022, începând cu ora 11,00 a avut loc ședința comună a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin” și a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Craiova”, ambele cercuri științifice fiind coordonate de doamna prof.univ.dr. Nicu Alina Livia.

Au participat mulți studenți, unii având calitatea de membri ai celor două cercuri științifice, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor. De asemenea, au participat cadre didactice invitate.
1. Prof. univ. dr. habillitat LUCIA CĂTANĂ, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș - Facultatea de Drept, a prezentat tema „Actualități și perspective privind actul administrativ electronic”.
2. Drd. Cojocariu Lăcrămioara, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș - Facultatea de Drept, a prezentat tema „Aspecte jurisprudențiale privind actul administrativ”.
3. Prof. univ. dr. habilitat Nicu Alina-Livia, Universitatea din Craiova -Facultatea de Drept, a prezentat tema „Transparența decizională și informatizarea administrației publice”.
Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Universitatea din Craiova, respectiv în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

Iată câteva print screen-uri din timpul lucrărilor Cercurilor Științifice Studențești de Științe Administrative ale studenților Facultății de Drept a Universității din Craiova:

 

Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
18 mai 2022

În data de 18 mai 2022 , începând cu ora 12,00 a avut loc ședința comună a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin” și a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Craiova”, ambele cercuri științifice fiind coordonate de doamna prof.univ.dr. Nicu Alina Livia.
Au participat mulți studenți, unii având calitatea de membri ai celor două cercuri științifice, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor. De asemenea, au participat cadre didactice invitate.
Conf. univ. dr. Mihaela Victorița Cărăușan - Prodecan al Facultăţii de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative din Bucureşti, a prezentat tema „Dihotomia politică-administrație”.

Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Universitatea din Craiova, respectiv în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

Iată câteva print screen-uri din timpul lucrărilor Cercurilor Științifice Studențești de Științe Administrative ale studenților Facultății de Drept a Universității din Craiova:

 

 

FACULATEA DE DREPT

ORGANIZEAZĂ WOKSHOP-UL CU TEMA

Actualități și perspective privind actul administrativ electronic

în data de 20 mai 2022, începând cu ora 11.

Keynote speaker:

1. Prof. univ. dr. habillitat LUCIA CĂTANĂ, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș - Facultatea de Drept, cu tema „Actualități și perspective privind actul administrativ electronic”;

2. Drd. Cojocariu Lăcrămioara, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș - Facultatea de Drept, cu tema „Aspecte jurisprudențiale privind actul administrativ”;

3. Prof. univ. dr. habilitat Nicu Alina-Livia, Universitatea din Craiova -Facultatea de Drept, cu tema „Transparența decizională și informatizarea administrației publice”.

Participă studenţii membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin, membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova şi studenţi invitaţi. 

FACULATEA DE DREPT
ORGANIZEAZĂ WOKSHOP-UL CU TEMA

Dihotomia politică-administrație

 în data de 18 mai 2022, începând cu ora 12.

Keynote speaker:

Conf. univ. dr. Mihaela Victorița Cărăușan - Prodecan al Facultăţii de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative din Bucureşti, cu tema „Dihotomia politică-administrație

Participă studenţii membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin, membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova şi studenţi invitaţi. Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
08 decembrie 2021

În data de 08 decembrie 2021, începând cu ora 14,00 a avut loc ședința comună a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin” și a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Craiova”, ambele cercuri științifice fiind coordonate de doamna prof.univ.dr. Nicu Alina Livia.
Au participat mulți studenți (27), unii având calitatea de membri ai celor două cercuri științifice, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor. De asemenea, au participat cadre didactice invitate.
Conf. univ. dr. Mihaela Victorița Cărăușan - Prodecan al Facultăţii de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative din Bucureşti, a prezentat tema „Organizaţia exponenţială şi holocraţia”

Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Universitatea din Craiova, respectiv în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

Iată câteva print screen-uri din timpul lucrărilor Cercurilor Științifice Studențești de Științe Administrative ale studenților Facultății de Drept a Universității din Craiova:

 


Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
03 decembrie 2021

În data de 03 decembrie 2021, începând cu ora 16,00 a avut loc ședința comună a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin” și a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Craiova”, ambele cercuri științifice fiind coordonate de doamna prof.univ.dr. Nicu Alina Livia.
Au participat mulți studenți (35), unii având calitatea de membri ai celor două cercuri științifice, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor. De asemenea, au participat cadre didactice invitate.
Tema generală a dezbateriilor a fost „Buna administrare – parte componentă a scopului social”.
Prof. univ. dr. abilitat VASILICA NEGRUŢ - Facultatea de Drept, Universitatea  „DUNĂREA DE JOS” din Galaţi a prezentat tema „Buna administrare - obiectiv prioritar într-o societate democratică”.
Judecător drd. CONSTANTIN CLAUDIU ULARIU – judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti a prezentat tema „Limitele controlului judecătoresc asupra excesului de putere. Jurisprudenţă”.
Prof. univ. dr. Alina Livia Nicu - Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova a prezentat tema „Aspecte actuale privind participarea cetăţeanului la definirea scopului social”.
Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Universitatea din Craiova, respectiv în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

Iată câteva print screen-uri din timpul lucrărilor Cercurilor Științifice Studențești de Științe Administrative ale studenților Facultății de Drept a Universității din Craiova:


 

FACULATEA DE DREPT

ORGANIZEAZĂ WOKSHOP-UL CU TEMA

Dreptul bugetar şi administraţia publică

ÎN DATA DE 17 NOIEMBRIE 2021, ORA 14.

Keynote speaker:

Conf. univ. dr. abilitat IOAN LAZĂR - Facultatea de Drept, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, afiliat la Şcoala Doctorală a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, cu tema „Importanţa dreptului bugetar pentru cariera funcţionarului public

Prof. univ. dr. ALINA LIVIA NICU - Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova cu tema „Implicaţiile dreptului bugetar asupra calităţii administraţiei publice”.

Participă studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin, studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova, cadre didactice şi studenţi invitaţi.


FACULATEA DE DREPT

ORGANIZEAZĂ WOKSHOP-UL CU TEMA

Buna administrare – parte componentă a scopului social

ÎN DATA DE 3 DECEMBRIE 2021, ORA 16.

Keynote speaker:
Prof. univ. dr. abilitat VASILICA NEGRUŢ - Facultatea de Drept, Universitatea „DUNĂREA DE JOS” din Galaţi cu tema „Buna administrare - obiectiv prioritar într-o societate democratică

Judecător drd. CONSTANTIN CLAUDIU ULARIU – judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti cu tema „Limitele controlului judecătoresc asupra excesului de putere. Jurisprudenţă

Prof. univ. dr. Alina Livia Nicu - Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova cu tema „Aspecte actuale privind participarea cetăţeanului la definirea scopului social”

Participă studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin, studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova, cadre didactice şi studenţi invitaţi.


FACULATEA DE DREPT
ORGANIZEAZĂ WOKSHOP-UL CU TEMA

Organizaţia exponenţială şi holocraţia

ÎN DATA DE 8 DECEMBRIE 2021, ORA 14.

Keynote speaker:

Conf. univ. dr. Mihaela Victorița Cărăușan - Prodecan al Facultăţii de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative din Bucureşti, cu tema „Organizaţia exponenţială şi holocraţia

Participă studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin, studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova, cadre didactice şi studenţi invitaţi.


 

Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
17 noiembrie 2021

În data de 17 noiembrie 2021, începând cu ora 14:00 a avut loc ședința comună a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin” și a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Craiova”, ambele cercuri științifice fiind coordonate de doamna prof.univ.dr. Nicu Alina Livia.

Au participat un număr foarte mare de studenți (68), unii având calitatea de membri ai celor două cercuri științifice, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor. De asemenea, au participat cadre didactice invitate.

Tema generală a dezbateriilor a fost „Dreptul bugetar şi administraţia publică”. 

Conf. univ. dr. abilitat IOAN  LAZĂR - Facultatea de Drept, Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, afiliat la Şcoala Doctorală a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, a prezentat tema „Importanţa dreptului bugetar pentru cariera funcţionarului public”. 

Prof. univ. dr. ALINA LIVIA NICU - Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova a prezentat tema „Implicaţiile dreptului bugetar asupra calităţii administraţiei publice”. 
Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Universitatea din Craiova, respectiv în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

Iată câteva print screen-uri din timpul lucrărilor Cercurilor Științifice Studențești de Științe Administrative ale studenților Facultății de Drept a Universității din Craiova:

 


Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
– 27 aprilie 2021-

 

În data de 27 aprilie 2021, începând cu ora 16,00 a avut loc reuniunea comună, on-line, a studenților de la Facultatea de Drept, specializarea Administrație publică-Drobeta Turnu Severin, membri ai ”Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin”, coordonat de doamna prof. univ. dr. Nicu Alina Livia și a studenților de la Facultatea de Drept, specializarea Administrație publică-Craiova, membri ai ”Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative”, coordonat de doamna prof. univ. dr. Nicu Alina Livia.

Au participat un număr 31 studenți, unii studenți având calitatea de membri ai celor două cercuri, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor.

Manifestarea științifica a avut tema: „Regimul administrativ al serviciului public”, temă prezentată de conf. univ. dr. Dan Constantin Mâță - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Această manifestare științifică a constituit un moment de referință în procesul de dezvoltare instituțională și de creștere a calității învățământului superior în Facultatea de Drept a Universității din Craiova.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultății de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu


FACULATEA DE DREPT
ORGANIZEAZĂ WORKSHOP-UL CU TEMA
Regimul administrativ al serviciului public

ÎN DATA DE 27 APRILIE 2021, ORA 16.

 

Keynote speaker:

Conf. dr. Dan Constantin MÂȚĂ - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. univ. dr. Alina Livia Nicu - Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
Participă: studenţii membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative - Drobeta Turnu Severin, studenți membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova, studenţi și profesori invitaţi.


 

 

Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
– 24 noiembrie 2020-

În data de 24 noiembrie 2020, începând cu ora 17,00 a avut loc reuniunea on-line a studenţilor de la Facultatea de Drept, specializarea Administraţie publică-Drobeta Turnu Severin, membri ai ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin”, coordonat de doamna prof.univ.dr. Nicu Alina Livia.
Au participat un număr remarcabil de studenți (35), din care 20 au calitatea de membri ai cercului, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor.
Manifestarea ştiinţifică a avut tema: "Administraţia publică şi evidenţa persoanelor", temă prezentată de domnul Bobocică Ciprian, Şef Birou în cadrul Direcţiei Publice Comunitare De Evidenţă A Persoanelor Dolj.
Alături de studenți, au participat la dezbateri domnul prof.univ.dr. Ştefan Scurtu.
Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof.univ.dr. Ştefan Scurtu


 

Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
– 28 noiembrie 2019

În data de 28 noiembrie 2019, la Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin al Universităţii din Craiova, a avut loc reuniunea studenţilor de la Facultatea de Drept, specializarea Administraţie publică-Drobeta Turnu Severin, membri ai ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin”, coordonat de doamna conf.univ.dr. Nicu Alina Livia.

Manifestarea ştiinţifică a avut următoarea temă: Administrația parlamentară. Statutul funcționarului public parlamentar.

Tema a fost prezentată de doamna deputat Alina Teiș.

Alături de studenți, au participat activ la dezbateri prof. univ. dr. Dorel Berceanu, prorector Universitatea din Craiova şi domnul prof.univ.dr. Ştefan Scurtu.

Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
Prof.univ.dr. Ştefan Scurtu


 

 Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
– 21 noiembrie 2019

 

În data de 21 noiembrie 2019, la Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin al Universităţii din Craiova, a avut loc reuniunea studenţilor de la Facultatea de Drept, specializarea Administraţie publică-Drobeta Turnu Severin, membri ai ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin”, coordonat de doamna conf.univ.dr. Nicu Alina Livia.

Manifestarea ştiinţifică a avut următoarele teme:

1) Rolul Avocatului Poporului în societatea românească, temă prezentată de doamna Emandi Simona, consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova al Avocatului Poporului.

2) Aspecte privind procedura de adoptare a Codului administrativ în România, temă prezentată de doamna conf. univ. dr. Nicu Alina.

 

Alături de studenți, au participat activ la dezbateri doamna lect. univ. dr. Brezniceanu Andra Maria, doamna lect.univ.dr. Veronica Nicola şi domnul prof.univ.dr. Ştefan Scurtu.
Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
Prof.univ.dr. Ştefan Scurtu


 

Vineri, 24.05.2019, s-au organizat, la nivelul CUDTS, doua evenimente importante:
- Studentii nostri pot mai mult (Str. Crisan);
- Zilele portilor deschise (Str. Crisan+Sedii).
Evenimentele s-au desfasoarat sub coordonarea CCOC si a Prorectorat CUDTS.


În data de 19 aprilie 2018 a avut loc reuniunea studenţilor şi cadrelor didactice de la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova, specializarea Administraţie publică-din cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin, pentru a dezbate aspecte legate de activitatea de cercetare ştiinţifică studenţească.
Nucleul de lucru al demersului ştiinţific l-au constituit studenţii care sunt membrii ai ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin”, coordonat de doamna conf.univ.dr. Nicu Alina Livia, studenţi a căror activitate a fost atestată prin diplome de participare.
Manifestarea ştiinţifică a cărei temă a fost „Rolul cercetării ştiinţifice studenţeşti în formarea profesională” a prilejuit auditoriului bucuria de a audia comunicări pe temă ale d-nei asist.univ.dr. Brezniceanu Andra Maria, d-nei lect.univ.dr. Veronica Nicola, d-nei conf.univ.dr. Nicu Alina Livia şi d-lui prof.univ.dr. Ştefan Scurtu.
Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.


Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept în
cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
Prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

 


La Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova, Specializarea Administraţie publică din cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin, s-a derulat în data de 25 aprilie 2017 Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „Ştiinţele administrative – fundament al culturii juridice”. La manifestare au participat membrii Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative, alţi studenţi, cadre didactice şi invitaţi de la Facultatea de Drept din Craiova.
Lucrările au fost moderate de conferenţiar universitar doctor Nicu Alina Livia – coordonatoarea Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative.
Au fost prezentate lucrările:
1. „Fenomenul migraţiei în contextul respectării drepturilor omului”, autor Ion Lucian Răcilă;
2. „Condiţiile de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ”, autor Ion Lucian Răcilă;
3. „Participarea cetăţenilor la definirea scopului social”, autor Marius Alexandru Văleanu;
4. „Dezvoltarea turistică în Cazanele Dunării”, autoare Tufiş Petronela Denisa Aura, Văcaru Silvia Cristiana, Vătăşescu Petronela Larisa.
5. Domnul Alin Ghiciulescu a prezentat tema „Aspecte practice privind relaţia media – Ministerul Public”.
Lucrările prezentate au fost răsplătite cu diplome de excelenţă.
În încheierea dezbaterilor a fost prezentată lucrarea „Balsam pentru sufletul meu: Părculeţul Sfântu Dumitru din Craiova”, elaborată de eleva Alina Emilia Felicia Nicu din clasa a VI-a B a Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti din Craiova”, ca o invitaţie a auditoriului de a vizita Municipiul Craiova, invitaţie răspuns la aceea a autoarelor lucrării „Dezvoltarea turismului în Cazanele Dunării” de a vizita minunata zonă a Judeţului Mehedinţi.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept din
cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin

Prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

 

 

Revista presei:

 „Ştiinţele administrative – fundament al culturii juridice”-sesiune de Comunicări Ştiinţifice

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti la Drobeta


 

În data de 24 noiembrie 2016 a avut loc întâlnirea membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative din cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin. Cu acest prilej au fost prezentate obiectivele şi misiunea cercului, definitivându-se componenţa cercului şi tematica de abordat.
Cu acest prilej, doamnele lect. univ. dr. Veronica Nicola şi asist. univ. Oana Stăiculescu au prezentat lista de teme pe care studenţii membrii ai cercului le vor aborda sub coordonarea dumnealor.

Conf. univ. dr. Alina Livia Nicu