Concurs de Procese Simulate - Drept Penal - Organizat de ELSA Craiova

Concursul de Procese Simulate organizat de ELSA Craiova alături de Facultatea de Drept a Universității din Craiova este așteptat cu entuziasm an după an de către pasionații dreptului penal.

Prin intermediul departamentului Activități Academice, se organizează și anul acesta Concursul de Procese Simulate la care se poate înscrie orice student din anul II, III, IV sau student la Master. Studenții care doresc să își testeze cunoștințele juridice de drept penal în fața unui juriu format din teoreticieni și practicieni ai Dreptului sau, pur și simplu, doresc  să introducă în planul dezvoltării juridice o astfel de experiență sunt invitați să se înscrie la concurs.

În ce consta un Proces Simulat?

Acesta este alcătuit din 2 etape: prima etapă este cea scrisă, în cadrul căreia participanții înscriși în echipe formate din 2 studenți vor primi o speță pe care trebuie să o rezolve, aceasta urmând să fie corectată de juriu. A doua etapă este cea orală, în care participanții vor pleda în fața juriului.

Pentru etapa orală, participanții vor pregăti pledoaria atât ca reclamant, cât și ca acuzat, rolul urmând a fi aflat în ziua pledării.

Premiile care vor fi acordate sunt următoarele:

Locul 1 - 300 lei

Locul 2 - 200 lei

Pentru cel mai bun pledant - 100 lei

Perioada de înscrieri este deschisă tuturor doritorilor până în data de 13 martie, aceasta fiind și ultima zi în care se pot trimite răspunsurile la spețe, etapa finală, fiind în data de 25 martie.

Pentru a participa, echipele trebuie să completeze formularul: https://forms.gle/kKs7Ticb4nrVnmDD6

Speța se regăsește: https://drive.google.com/file/d/1RCRmTf2MBxHWkTD_65ecMJeVnkKHcSNO/view?usp=sharing

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

ESSAY COMPETITION - ,,TRANSMISIUNEA, TRANSFORMAREA ȘI STINGEREA OBLIGAȚIILOR".

Asociația ELSA Craiova, alături de Facultatea de Drept a Universității din Craiova şi Editura Universul Juridic, vă propune să participați la evenimentul Essay Competition, ce prezintă în prim-plan tema ,,Transmisiunea,  transformarea și stingerea obligațiilor".
 
Concursul cuprinde două etape: etapa scrisă și etapa orală.
 
Pentru etapa scrisă, participanții se vor înscrie în competiție pe baza unui formular, unde vor încărca eseul supus jurizării. Spre elaborarea lucrării pot fi consultate orice fel de surse: tratate, lucrări și articole de specialitate, publicații  juridice (locale/naționale/internaționale),  toate  acestea  cu  specificarea  sursei  de proveniență  a informației.
 
Participanții selectați în urma etapei scrise vor participa la etapa orală unde își vor susține lucrările în fața juriului compus din: lector universitar doctor Adela Elena Pătrașcu, conferențiar universitar doctor Oana Ghiță şi lector universitar doctor Daniela Isabela Scarlat.
 
Membrii juriului au posibilitatea să adreseze întrebări participanților sau să dezvolte noi ipoteze în baza lucrării.
 
În urma etapei orale, juriul va acorda premiile I, II și III.
Evenimentul „Essay Competition - Transmisiunea, transformarea și stingerea obligațiilor” se adresează studenților înmatriculați la Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova (indiferent de anul de studiu) și masteranzilor nepracticieni.
 
Calendarul competiției va include următoarele momente:
Data începerii concursului: 7 noiembrie 2021  
Termenul limită până la care se pot depune eseurile: 3 decembrie 2021
Data la care se anunță participanții selectați pentru prezentarea eseului în urma etapei scrise: 10 decembrie 2021
Data etapei orale și decernarea premiilor: 17 decembrie 2021
 
Pentru a participa, formularul poate fi completat până vineri, 3 decembrie ora 23:59 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_XNjNVieXNqZd9Zw0GJrP12KKNxvFeU1pQwlWUXO51QnSKA/viewform?usp=sf_link
 
Premiile sunt următoarele:
Premiul I - 300 lei, carte în valoare de până la 150 lei de la editura Universul Juridic și diplomă
Premiul II - 250 lei, carte în valoare de până la 150 lei de la editura Universul Juridic și diplomă
Premiul III - 150 lei și diplomă


CONCURSUL DE PROCESE SIMULATE - 2021

ELSA Craiova împreună cu Facultatea de Drept a Universității din Craiova organizează Concursul de Procese Simulate de Drept Penal devenit o tradiție datorită organizării sale anuale.
Concursul este destinat studenților din anii II, III, IV sau Master.
Înscrierile se realizează, pe bază de echipă a câte 2 studenți, în perioada 17-22 martie 2021 prin completarea formularului https://forms.gle/9YRS3DLST6tD1AeQ6


Concursul este alcătuit din 2 etape:
1. Etapa scrisă - Participanții vor primi spre rezolvare o speță pe data de 23.03.2021 prin poștă electronică (e-mail). Răspunsul ce conține rezolvarea va fi transmis până pe data de 27.03.2021. Juriul va corecta lucrarea și va trimite acceptarea sau respingerea până pe data de 30.03.2021.
2. Etapa orală va avea loc în data de 2.04.2021. Participanții admiși în etapa 1 vor pleda în fața juriului, rolul de reclamant sau acuzat fiind aflat în acea zi.
Link eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/953517698789040/

CPS


Există o eternă dezbatere privind gradul în care studentul chiar foloseşte în viaţa activă tot ceea ce învaţă în universitate. Chiar dacă majoritatea dintre noi ştim că răspunsul la această întrebare este unul negativ, supraîncărcarea cu informaţii inutile continuă. Pare să fie o aplicare a principiului valizei de călătorie înainte de a pleca spre o destinaţie necunoscută: îţi iei cât mai multe cu tine, sperând că nu le vei căra degeaba şi va veni un moment în care acel lucruri chiar îţi vor folosi.

Există însă un risc. Un volum mare de informaţii determină o creştere a dimensiunii teoretice a predării, deoarece practica este o consumatoare mare de timp.

Pentru un învăţământ de bună calitate, informaţiile predate trebuie să fie un melanj continuu între teorie şi practică. Cele două dimensiuni ale procesului educaţional se susţin reciproc, în diferite proporţii.

În învăţământul românesc, exacerbarea teoretică distruge forţa lui learning by doing – să înveţi făcând, promovat atât de bine în alte sisteme educaţionale.

În cadrul unui concurs de procese simulate studentul de la drept are posibilitatea „să înveţe făcând”. El este pus în situaţii reale de viaţă profesională, construieşte o pledoarie pentru un caz concret pe care îl va întâlni după finalizarea studiilor juridice. Este o anticipare a „rolurilor” reale profesionale pentru care primeşte un bagaj teoretic. Principiul legării teoriei de practică, unul dintre principiile didactice „tradiţionale”, îşi găseşte o fericită aplicare în învăţământul juridic.

În ultima vreme un concurs de procese simulate devine un eveniment aşteptat, bine planificat, în calendarul activităţilor studenţilor Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a UCV. El se desfăşoară într-o sală de şedinţe veritabilă, la una din instanţele craiovene – Judecătorie, Tribunal sau Curtea de Apel, aşa cum este cazul ediţiei din acest an. În plus, se desfăşoară după toate canoanele procedurale ale unui proces – civil sau penal – real. Pregătirea studenţilor impune o muncă în echipă susţinută şi bine organizată. Emoţiile participanţilor sunt depăşite numai prin încrederea în puterea echipei şi forţa argumentelor juridice utilizate.

La nivelul Facultăţii organizarea acestui concurs este un proiect iniţiat şi coordonat de prof. Sevastian Cercel şi profesorii titulari ai disciplinelor „în cauză”. Este îmbucurător, de asemenea, faptul implicării asociaţiilor studenţeşti în pregătirea acestui eveniment.

CONCURS ANUL 2012