Conform art. 8 din Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității din Craiova nr. 24 din 14.09.2022, activitatea didactică în perioada 28 noiembrie - 23 decembrie 2022 și 20 februarie-19 martie 2023 se va desfășura in format online.

Materialele didactice sunt disponibile accesând site-ul "Facultatea de Drept - cursuri online 2022-2023"

Fiecare student are acces pe baza utilizatorului şi a parolei personale la materialele didactice din anul său de studiu.

AVERTISMENT! Materialele didactice existente pe acest site pot fi utilizate numai în vederea pregătirii examenelor la disciplinele din planul de învăţământ şi cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Este interzisă reproducerea sau multiplicarea acestor materiale didactice, iar utilizarea în alte scopuri poate atrage sancţiuni administrative (exmatricularea), civile şi penale.

Paşii de urmat:

1. Accesaţi site-ul "Facultatea de Drept - cursuri online 2022-2023"

2. Tastaţi la Utilizator CNP-ul dumneavoastră.

3. Tastaţi la Parolă parola dumneavoastră.

 

Materiale didactice anul universitar 2021 - 2022: "cursuri online"

Materiale didactice anul universitar 2020 - 2021: "cursuri online"

Materiale didactice anul universitar 2019 - 2020: "cursuri online"

Reguli - desfășurare activitate online