Franța lansează un apel anual la candidaturi pentru programul de burse ale Guvernului francez.

Din 1990, aceasta reprezintă cea mai importantă campanie de burse a unei țări străine în România, Guvernul francez acordând peste 4 000 de burse studenților români pentru ca aceștia să se specializeze în Franța. 

În acest an, bursele Guvernului francez evoluează și iau numele de France Excellence. Serviciul de Cooperare și Acțiune Culturală al Ambasadei Franței în România gestionează trei tipuri de burse France Excellence: burse de masterat, burse de cotutelă pentru doctoranzi și burse postdoctorale pentru cercetători.Apelul de candidaturi este deschis până la data de 3 martie 2023 și este publicat online, pe site-ul Institutului Francez din România :

https://institutfrancais.ro/bucuresti/bursele-guvernului-francez-master-doctorat/#/

Studenții pot să găsească acolo Ghidul practic, precum și Nota explicativă.

 

- OFERTE BURSE 2023-2024

INFORMARE

privind organizarea și desfășurarea concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/ cercetare/ cursuri de vară în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2023 - 2024

 

Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii (www.roburse.ro), anunță lansarea concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/ cercetare/ cursuri de vară în străinătate pentru anul universitar 2023-2024 (conform prevederilor H.G. nr. 1402/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, cu modificările ulterioare, ale H.G. nr. 1070/2001 privind acordarea unor burse de studiu lunare tinerilor români aflați la studii în străinătate și ale documentelor de colaborare bilaterală sau ofertelor unilaterale, valabile pentru anul universitar 2023-2024).

 

Bursele se adresează elevilor, studenților, medicilor rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul Ministerului Educației), cadrelor didactice sau cercetătorilor din România care doresc să urmeze în străinătate:

- studii universitare de licență / de masterat / de doctorat (complete sau parțiale);

- stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);

- cursuri de vară de limbă, cultură și civilizație.

 

Informații privind ofertele pentru anul universitar 2023-2024 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele care vor fi afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Concursuri (pagina Burse de Studii / Bursa ”Acord bilateral”).

 

Calendarul desfășurării fiecărui concurs va fi stabilit de Agenția de Credite și Burse de Studii - în funcție de termenele limită de transmitere a dosarelor de candidatură către partea externă - și va fi publicat pe site-ul www.roburse.ro.

 

Persoanele care doresc să obțină o bursă în străinătate oferită de Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naționale pentru acordarea burselor de studii în străinătate prin depunerea unui dosar de candidatură.

 

Pentru informații suplimentare.......

ACBS, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Cehia, Croația, Iordania, Nigeria, Palestina, Slovacia


 

OFERTE BURSE ITALIA (comunicat de presăcall for applicationformular de înscriere)


 

BURSELE TURCIEI (TÜRKIYE BURSLARI) 2022

Website/Media & Promotion: https://turkiyeburslari.gov.tr/about/mediaandpresentation   

Application in 5 Steps: https://turkiyeburslari.gov.tr/applysteps    

Apply Now: https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/    

YouTube: https://www.youtube.com/c/TurkiyeBurslarii     

Instagram: @turkiyeburslari    

Twitter: @TurkiyeBurslari    

Facebook:https://www.facebook.com/turkiyeburslari  


 

OFERTE DE BURSE IN BELGIA , AN UNIVERSITAR 2022-2023 (BELGIA VALONĂC2W_FICHE PROJECTC2W_PRESENTATIONFORMULAR ÎNSCRIERE)


OFERTA DE BURSE IN UNGARIA AN UNIVERSITAR 2022-2023 ( comunicat de presăformular de inscrierecall in partial studiescall incoming full degree studiescall incoming study visits ) 

Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, anunţă lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2020/2021.

Bursele sunt oferite pentru:

  • studii universitare de licenţă / de masterat / de doctorat;
  • stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);
  • cursuri de vară.

Persoanele care doresc să obţină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii în străinătate.

Informații privind ofertele pentru anul universitar 2020/2021 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele de presă care vor fi afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Burse / Acord bilateral.

Armenia - acord bilateral 2020-2021.pdf

Azerbaidjan - acord bilateral 2020-2021.pdf

Bulgaria - acord bilateral 2020-2021.pdf

Cehia- acord bilateral 2020-2021.pdf

China - acord bilateral 2020-2021.pdf

China - Chinese Government Scholarship Application Introduction.pdf

China - FOREIGNER PHYSICAL EXAMINATION FORM.pdf

China - Instructions of the Chinese GovernmentScholarship Information System.pdf

Egipt- acord bilateral 2020-2021.pdf

Egipt Anexe-conditii bursa.pdf

Iordania-acord bilateral 2020-2021.pdf

Mongolia - acord bilateral 2020-2021.pdf

Nigeria - acord bilateral 2020-2021.pdf

Palestina-acord bilateral 2020-2021.pdf

Polonia - acord bilateral 2020-2021.pdf

Serbia - acord bilateral 2020-2021.pdf

Slovacia - acord bilateral 2020-2021.pdfSlovacia - acord bilateral 2020-2021.pdf

Turkmenistan - acord bilateral 2020-2021.pdf

Vietnam - acord bilateral 2020-2021.pdf