Studenții Facultății de Drept vă transmit calde urări de sănătate și fericire!

 


 

 Deschidere an universitar 2019 - 2020 galerie foto

open1920

 

 

 Consiliul Facultății de Drept a aprobat derularea în anul universitar 2018-2019 a programului Practică internă în Facultatea de Drept (PIF)

 

Organizator: Facultatea de Drept – Universitatea din Craiova

I. Aplicanți:

Studenți în anii terminali programele organizate de Facultatea de Drept ;

Număr locuri disponibile: 5

II. Selecție: criterii și modalitate

-          media anilor de studii, licenţă – 60%

-          apartenenta la asociatiile studentesti / implicarea in proiectele asociațiilor studențești -10%

-          disponibilitate la efort, lucru in echipa, asumare responsabilităților, comunicare - 30% abilități testate si prin interviu

Aplicația presupune depunerea, la secretariatul programului de master, a cererii, însoțită de: situația școlară (foaie matricolă), dovezi în implicarea în proiecte studențești.

Perioadă depunere: 1.11.2018-8.11.2018

Interviu: 15.11.2018 ora 12:00

III. Perioada/ Durata:

3- 6 luni sau 1 -2 semestre

IV. Obiective

-          implicarea studenţilor din anii terminali în organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice, de cercetare şi administrative ale Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova;

-          analiză și propuneri cu privire la relația profesională cadru didactic-student;

-          pregătirea studenților de la studiile universitare de masterat pentru studiile universitare de doctorat.

V. Oportunități

Participanții la program vor avea posibilitatea să cunoască din interior activitatea didactică, de cercetare și administrativă a Facultăţii de Drept a Universității din Craiova și pot acumula cunoștințe și experiență practică.

Rezultat examen promovare post Referent

Ceremonia de decernare a premiilor Academiei Române s-a desfăşurat recent, la Bucureşti, iar momentele comunicării acestora au fost aşteptate cu emoţie şi în acest an.

Prestigioasele premii anuale sunt repartizate pe domenii corespunzătoare celor 14 secţii ştiinţifice ale Academiei Române. Fiecare premiu poartă numele unei personalităţi ilustre din domeniul creaţiei ştiinţifice, literare şi artistice româneşti.

Printre laureaţi se află şi doamna lect. univ. dr. Anamaria Groza, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova, care a obţinut premiul „Nicolae Titulescu“, pentru lucrarea intitulată „Probleme de drept european. Principii. Directive. Trimiteri preliminare. Jurisprudenţă românească comentată”

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității din Craiova din data de 10.05.2017, toţi studenţii care studiază în regim cu taxă pot ACHITA ULTIMA TRANŞĂ A TAXEI DE ŞCOLARIZARE PÂNĂ LA DATA DE 30 MAI 2017.

În caz contrar vor pierde calitatea de student începând cu data de 31 MAI 2017 și nu vor avea dreptul de a susţine examenele în sesiunea mai-iunie 2017.

CONDUCEREA FACULTĂŢII

În perioada aprilie-mai 2017 studenții Facultății de Drept pot aplica pentru programul de internship oferit de compania Casa Noastră S.A.

Detalii...