Membrii Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative din cadrul Facultății de Drept a Universității din Craiova au prezentat rezultatele cercetării lor în cadrul workshop-ului "Importanța jurisprudenței pentru dreptul administrativ românesc și reglementările administrative provenind de la instituțiile Uniunii Europene".

La manifestarea științifică a participat și doamna Emandi Simona, consilier în cadrul Biroului Teritorial Craiova al Avocatului Poporului, care a conferențiat pe tema "Mecanismele de acțiune ale Avocatului Poporului și contenciosul administrativ ".

Participanții au dedicat acest demers Universității din Craiova, care în acest an a împlinit 75 de ani de la înființare.

Cu aceeași ocazie am sărbătorit și împlinirea a 21 de ani de la înființarea cercului, care și-a început activitatea la 30 octombrie 2001, respectiv 26 de ani de la prima sesiune de comunicări științifice studențești organizată în cadrul Facultății de Drept, sesiune care s-a desfășurat la 18 octombrie 1996.

 

 

Joi, 24 noiembrie 2022,  începând cu ora 14, în sala 3.1. a Facultății de Drept se va desfășura workshop-ul cu tema ”Importanța jurisprudenței pentru dreptul administrativ românesc și reglementările administrative provenind de la instituțiile Uniunii Europene”. 

La manifestarea științifică va participa doamna Emandi Simona, Consilier la Avocatul Poporului, care va prezenta expunerea cu tema ”Mecanismele de acțiune ale Avocatului Poporului și contenciosul administrativ”

 

Manifestarea științifică se desfășoară în cadrul Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative și este dedicat împlinirii a 75 de ani de la înființarea Universității din Craiova. Dezbaterile participanților vor avea ca punct de plecare următoarele prezentări:

Prof. univ. dr. NICU ALINA-LIVIA   Importanța jurisprudenței pentru normele juridice de drept administrativ în România și Uniunea europeană;

Student ASPRA ANA – MARIA Principiul colegialităţii şi procedurile administrative europene. Studiu de caz (HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a șasea), 25 iunie 2010 În cauza T-66/01);

Student CIOBANU NICOLAE – NARCIS - Angajarea răspunderii penale a membrilor Guvernului. Studiu de caz. (Decizia CCR nr. 799 din 17 iunie 2011);

Student GHIȚĂ ALINA – ȘTEFANIA - Funcție publică . Hărțuire morală. Studiu de caz. (HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a întâi), 25 septembrie 2010, în cauza F-36/05);

Student HODOROABĂ CRISTINA ALEXANDRA - Verificarea legalităţii actelor de reglementare secundară emise de Guvern. Studiu de caz. (Decizia nr. 757 din 23 noiembrie 2017 a I.C.C.J.);

Student MATEIU IONUȚ – CĂTĂLIN - Guvernul României şi exproprierea pentru utilitate publică (Decizia nr. 2284 din 24 aprilie 2019 a I.C.C.J.);

Student PERCIU DRAGOȘ – MIHAI -Avizul prealabil al C.S.A.T. referitor la o H.G. Studiu de caz. (Decizia nr. 3044 din 2 iunie 2009 a I.C.C.J.);

Student RIȚĂ ALEXANDRA - MARIA – PAULA - Structura Guvernului. Studiu de caz(Decizia CCR nr. 504/2019 cu opinia separată);

Student RUICAN CRISTINA – GABRIELA - Calitatea procesuală a prim-ministrului.Studiu de caz. (Decizia 787 din 26 februarie 2018 a I.C.C.J.);

Student STANCU MARIANA – VENERA - Actele Uniunii Europene. Studiu de caz. (HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră), 27 februarie 2007, în cauza C-354/04 P);

Student TRUCĂ MARIA – MĂDĂLINA - Anularea actelor emise de un minister. Studiu de caz(Decizia nr. 5399 din 7 noiembrie 2019 a I.C.C.J.).


 

Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
20 mai 2022

În data de 20 mai 2022, începând cu ora 11,00 a avut loc ședința comună a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin” și a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Craiova”, ambele cercuri științifice fiind coordonate de doamna prof.univ.dr. Nicu Alina Livia.

Au participat mulți studenți, unii având calitatea de membri ai celor două cercuri științifice, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor. De asemenea, au participat cadre didactice invitate.
1. Prof. univ. dr. habillitat LUCIA CĂTANĂ, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș - Facultatea de Drept, a prezentat tema „Actualități și perspective privind actul administrativ electronic”.
2. Drd. Cojocariu Lăcrămioara, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș - Facultatea de Drept, a prezentat tema „Aspecte jurisprudențiale privind actul administrativ”.
3. Prof. univ. dr. habilitat Nicu Alina-Livia, Universitatea din Craiova -Facultatea de Drept, a prezentat tema „Transparența decizională și informatizarea administrației publice”.
Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Universitatea din Craiova, respectiv în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

Iată câteva print screen-uri din timpul lucrărilor Cercurilor Științifice Studențești de Științe Administrative ale studenților Facultății de Drept a Universității din Craiova:

 

Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
18 mai 2022

În data de 18 mai 2022 , începând cu ora 12,00 a avut loc ședința comună a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin” și a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Craiova”, ambele cercuri științifice fiind coordonate de doamna prof.univ.dr. Nicu Alina Livia.
Au participat mulți studenți, unii având calitatea de membri ai celor două cercuri științifice, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor. De asemenea, au participat cadre didactice invitate.
Conf. univ. dr. Mihaela Victorița Cărăușan - Prodecan al Facultăţii de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative din Bucureşti, a prezentat tema „Dihotomia politică-administrație”.

Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Universitatea din Craiova, respectiv în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

Iată câteva print screen-uri din timpul lucrărilor Cercurilor Științifice Studențești de Științe Administrative ale studenților Facultății de Drept a Universității din Craiova:

 

FACULATEA DE DREPT

ORGANIZEAZĂ WOKSHOP-UL CU TEMA

Actualități și perspective privind actul administrativ electronic

în data de 20 mai 2022, începând cu ora 11.

Keynote speaker:

1. Prof. univ. dr. habillitat LUCIA CĂTANĂ, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș - Facultatea de Drept, cu tema „Actualități și perspective privind actul administrativ electronic”;

2. Drd. Cojocariu Lăcrămioara, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș - Facultatea de Drept, cu tema „Aspecte jurisprudențiale privind actul administrativ”;

3. Prof. univ. dr. habilitat Nicu Alina-Livia, Universitatea din Craiova -Facultatea de Drept, cu tema „Transparența decizională și informatizarea administrației publice”.

Participă studenţii membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin, membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova şi studenţi invitaţi.


 

  

FACULATEA DE DREPT
ORGANIZEAZĂ WOKSHOP-UL CU TEMA

Dihotomia politică-administrație

 în data de 18 mai 2022, începând cu ora 12.

Keynote speaker:

Conf. univ. dr. Mihaela Victorița Cărăușan - Prodecan al Facultăţii de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative din Bucureşti, cu tema „Dihotomia politică-administrație

 Participă studenţii membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin, membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova şi studenţi invitaţi.Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
08 decembrie 2021

În data de 08 decembrie 2021, începând cu ora 14,00 a avut loc ședința comună a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin” și a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Craiova”, ambele cercuri științifice fiind coordonate de doamna prof.univ.dr. Nicu Alina Livia.
Au participat mulți studenți (27), unii având calitatea de membri ai celor două cercuri științifice, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor. De asemenea, au participat cadre didactice invitate.
Conf. univ. dr. Mihaela Victorița Cărăușan - Prodecan al Facultăţii de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative din Bucureşti, a prezentat tema „Organizaţia exponenţială şi holocraţia”

Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Universitatea din Craiova, respectiv în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

Iată câteva print screen-uri din timpul lucrărilor Cercurilor Științifice Studențești de Științe Administrative ale studenților Facultății de Drept a Universității din Craiova:

 


Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
03 decembrie 2021

În data de 03 decembrie 2021, începând cu ora 16,00 a avut loc ședința comună a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin” și a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Craiova”, ambele cercuri științifice fiind coordonate de doamna prof.univ.dr. Nicu Alina Livia.
Au participat mulți studenți (35), unii având calitatea de membri ai celor două cercuri științifice, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor. De asemenea, au participat cadre didactice invitate.
Tema generală a dezbateriilor a fost „Buna administrare – parte componentă a scopului social”.
Prof. univ. dr. abilitat VASILICA NEGRUŢ - Facultatea de Drept, Universitatea  „DUNĂREA DE JOS” din Galaţi a prezentat tema „Buna administrare - obiectiv prioritar într-o societate democratică”.
Judecător drd. CONSTANTIN CLAUDIU ULARIU – judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti a prezentat tema „Limitele controlului judecătoresc asupra excesului de putere. Jurisprudenţă”.
Prof. univ. dr. Alina Livia Nicu - Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova a prezentat tema „Aspecte actuale privind participarea cetăţeanului la definirea scopului social”.
Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Universitatea din Craiova, respectiv în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

Iată câteva print screen-uri din timpul lucrărilor Cercurilor Științifice Studențești de Științe Administrative ale studenților Facultății de Drept a Universității din Craiova:


 

 

FACULATEA DE DREPT

ORGANIZEAZĂ WOKSHOP-UL CU TEMA

Dreptul bugetar şi administraţia publică

ÎN DATA DE 17 NOIEMBRIE 2021, ORA 14.

Keynote speaker:

Conf. univ. dr. abilitat IOAN LAZĂR - Facultatea de Drept, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, afiliat la Şcoala Doctorală a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, cu tema „Importanţa dreptului bugetar pentru cariera funcţionarului public

Prof. univ. dr. ALINA LIVIA NICU - Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova cu tema „Implicaţiile dreptului bugetar asupra calităţii administraţiei publice”.

Participă studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin, studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova, cadre didactice şi studenţi invitaţi.


FACULATEA DE DREPT

ORGANIZEAZĂ WOKSHOP-UL CU TEMA

Buna administrare – parte componentă a scopului social

ÎN DATA DE 3 DECEMBRIE 2021, ORA 16.

Keynote speaker:
Prof. univ. dr. abilitat VASILICA NEGRUŢ - Facultatea de Drept, Universitatea „DUNĂREA DE JOS” din Galaţi cu tema „Buna administrare - obiectiv prioritar într-o societate democratică

Judecător drd. CONSTANTIN CLAUDIU ULARIU – judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti cu tema „Limitele controlului judecătoresc asupra excesului de putere. Jurisprudenţă

Prof. univ. dr. Alina Livia Nicu - Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova cu tema „Aspecte actuale privind participarea cetăţeanului la definirea scopului social”

Participă studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin, studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova, cadre didactice şi studenţi invitaţi.


FACULATEA DE DREPT
ORGANIZEAZĂ WOKSHOP-UL CU TEMA

Organizaţia exponenţială şi holocraţia

ÎN DATA DE 8 DECEMBRIE 2021, ORA 14.

Keynote speaker:

Conf. univ. dr. Mihaela Victorița Cărăușan - Prodecan al Facultăţii de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative din Bucureşti, cu tema „Organizaţia exponenţială şi holocraţia

Participă studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin, studenţi membri ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova, cadre didactice şi studenţi invitaţi.


Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
17 noiembrie 2021

În data de 17 noiembrie 2021, începând cu ora 14:00 a avut loc ședința comună a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Drobeta Turnu Severin” și a ”Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative-Craiova”, ambele cercuri științifice fiind coordonate de doamna prof.univ.dr. Nicu Alina Livia.

Au participat un număr foarte mare de studenți (68), unii având calitatea de membri ai celor două cercuri științifice, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor. De asemenea, au participat cadre didactice invitate.

Tema generală a dezbateriilor a fost „Dreptul bugetar şi administraţia publică”. 

Conf. univ. dr. abilitat IOAN  LAZĂR - Facultatea de Drept, Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, afiliat la Şcoala Doctorală a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, a prezentat tema „Importanţa dreptului bugetar pentru cariera funcţionarului public”. 

Prof. univ. dr. ALINA LIVIA NICU - Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova a prezentat tema „Implicaţiile dreptului bugetar asupra calităţii administraţiei publice”. 
Manifestarea ştiinţifică a constituit un moment de referinţă în procesul de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii învăţământului superior în Universitatea din Craiova, respectiv în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultăţii de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof.univ.dr. Ştefan Scurtu

Iată câteva print screen-uri din timpul lucrărilor Cercurilor Științifice Studențești de Științe Administrative ale studenților Facultății de Drept a Universității din Craiova:

 


 

Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin
Cercul Științific Studențesc de Științe Administrative-Craiova
– 27 aprilie 2021-

În data de 27 aprilie 2021, începând cu ora 16,00 a avut loc reuniunea comună, on-line, a studenților de la Facultatea de Drept, specializarea Administrație publică-Drobeta Turnu Severin, membri ai ”Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative-Drobeta Turnu Severin”, coordonat de doamna prof. univ. dr. Nicu Alina Livia și a studenților de la Facultatea de Drept, specializarea Administrație publică-Craiova, membri ai ”Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative”, coordonat de doamna prof. univ. dr. Nicu Alina Livia.

Au participat un număr 31 studenți, unii studenți având calitatea de membri ai celor două cercuri, iar ceilalți studenți au fost invitați de colegii lor.

Manifestarea științifica a avut tema: „Regimul administrativ al serviciului public”, temă prezentată de conf. univ. dr. Dan Constantin Mâță - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Această manifestare științifică a constituit un moment de referință în procesul de dezvoltare instituțională și de creștere a calității învățământului superior în Facultatea de Drept a Universității din Craiova.

Responsabil cu activitatea didactică
a Facultății de Drept
în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu


 

FACULATEA DE DREPT
ORGANIZEAZĂ WORKSHOP-UL CU TEMA
Regimul administrativ al serviciului public

ÎN DATA DE 27 APRILIE 2021, ORA 16.

Keynote speaker:

Conf. dr. Dan Constantin MÂȚĂ - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. univ. dr. Alina Livia Nicu - Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Participă: studenţii membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative - Drobeta Turnu Severin, studenți membrii ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative – Craiova, studenţi și profesori invitaţi.


 

Deschiderea activităţii Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative şi Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative - Drobeta Turnu Severin

An universitar 2020-2021

 

Marţi, 24 noiembrie 2020, începând cu ora 17,00 s-a desfăşurat prima reuniune a studenţilor cercetători în domeniul ştiinţelor administrative din Facultatea de Drept. La reuniunea on-line au participat membrii Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative - Drobeta Turnu Severin, ai Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative şi studenţi invitaţi.

Invitatul nostru, domnul Bobocică Ciprian, Şef Birou în cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj, sub titlul "Administraţia publică şi evidenţa persoanelor", a prezentat evoluţia reglementărilor privind activitatea de evidenţă a persoanelor în România, aspecte privind organizarea şi funcţionarea serviciului de evidenţă a persoanelor, evoluţia actelor de identitate în ţara noastră şi tipurile de acte de identitate utilizate în prezent.

La activitate a participat şi domnul prof.univ.dr. Ştefan Scurtu, responsabil cu activitatea didactică a Facultăţii de Drept în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin, coorganizator al manifestării ştiinţifice.

Prof.univ.dr. Alina Livia Nicu.


 

 

 

"Marţi, 24 noiembrie 2020, ora 17, vor avea loc lucrările Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative. Tema va fi : "Administraţia publică şi evidenţa persoanelor". Invitat: domnul Bobocică Ciprian, Şef Birou în cadrul DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DOLJ. Datele pentru conectare pe Zoom vor fi comunicate participanţilor în ziua 24 noiembrie 2020.

Coordonator cerc,

Prof. univ. dr. Nicu Alina-Livia"


 

"Luni, 18 noiembrie 2019, la ora 14, în sala 04 a Facultăţii de Drept se va desfăşura sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti cu tema: Codul administrativ şi impactul său asupra relaţiilor sociale".
La lucrări va participa ca invitat doamna Emandi Simona, consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova al Avocatului Poporului, care va prezenta lucrarea Aspecte privind procedura de adoptare a Codului administrativ în România.
Calitatea de moderator îi va aparţine doamnei conf. univ. dr. Alina Livia Nicu, care va prezenta lucrarea Controverse generate de reglementarea prin Codul administrativ;
Dintre membrii Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative vor prezenta lucrări:

1.Andreea Mihaela Constanţa Nedelcu, Domeniul public din perspectiva Codului administrativ;

2.Floriana Loredana Jianu, Contestarea raportului de evaluare a funcţionarului public din perspectiva Codului administrativ;

3.Nadejda Cebotari, Răspunderea administrativă şi Codul administrativ;

4.Raluca Giorgiana Brânzan, Contenciosul administrativ-mijloc de contracarare a excesului de putere;

5.Simona Vasilica Pătra, Protejarea cetăţenilor de excesul de putere al autorităţilor publice din perspectiva Codului administrativ. "

 

Vineri, 24 mai 2019, în sala 1.4 a Facultății de Drept s-a desfășurat Sesiunea de comunicări științifice studențești a membrilor Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative. Lucrările prezentate au fost:

1. ”Principiul egalității - fundament al statului de drept”, autoare Frusia Andreea;
2. ”Principiul consultării cetățenilor în problemele de interes general”,autoare Neacșu Alexandra;
3. ”Funcțiile administrației publice”, autoare Țecu Leticia;
4. ”Principii care guvernează administrația publică”, autor Florea Ionuț;
5. ”Metoda în Știința administrației”, autor Barbu Cristian;
6.”Controlul mijloc de creștere a calității administrației publice”, autor Ntemos Ianis;
7. ”Rolul controlului administrativ”, autoare Chițoiu Emilia;
8. ” Mijloacele financiare ale administrației publice”, autor Moanță Alexandru;
9. ”Politica de personal - preocupare pentru conservarea resursei umane din administrația publică”, autoare Gămulescu Andreea;
10. ”Funcțiile controlului administrativ”, autoare Geapana Mădălina;
11. ”Efectele deciziei administrative”, autoare Coconu Cristina;
12. ”Elaborarea deciziei administrative”, autoare Dincă Daniela;
13. ”Relația între Știința administrației și Știința Drept administrativ”,autoare Pascari Viorelia;
14. ”Funcția administrației publice de achiziții de bunuri și servicii”, autor Mirescu Ștefăniță;
15. ”Media și administrația publică”, autoare Micu Adriana Marinela;
16. ”Tipuri de control administrativ și determinarea naturală a existenței lor” , autoare Lungu Adriana Sorina;
17. ”Transparența procesului decizional în adminiustrația publică”, autoare Borănescu Elena Loredana;
18. ”Politica de personal”, autoare Gherghe Alina.
Urăm succes tuturor studenților în sesiune!
Conf. univ. dr. Alina Livia Nicu


FACULTATEA DE DREPT
CERCUL STIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

MARŢI, 27 NOIEMBRIE 2018, LA ORA 10:00 LA SALA 02 PARTER S-A DESFĂŞURAT ÎNTRUNIREA MEMBRILOR CERCULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE.
TEME:
1. ROLUL, MISIUNEA ŞI IMPORTANŢA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢA PERSOANELOR
Invitat : domnul Comisar şef de poliţie Stănică Marin, Director executiv al DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DOLJ

2. ROLUL, MISIUNEA ŞI IMPORTANŢA AVOCATULUI POPORULUI
Invitată: doamna Emandi Simona, consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova al Avocatului Poporului.

Moderator: Conferenţiar universitar doctor Nicu Alina Livia


FACULTATEA DE DREPT
CERCUL ȘTIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

MARŢI, 27 NOIEMBRIE 2018, LA ORA 10:00 LA SALA 02 PARTER SE VA DESFĂŞURA ÎNTRUNIREA MEMBRILOR CERCULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE.
TEME:
1. ROLUL, MISIUNEA ŞI IMPORTANŢA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢA PERSOANELOR
Invitat : domnul Comisar şef de poliţie Stănică Marin, Director executiv al DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DOLJ

2. ROLUL, MISIUNEA ŞI IMPORTANŢA AVOCATULUI POPORULUI
Invitată: doamna Emandi Simona, consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova al Avocatului Poporului.

Moderator: Conferenţiar universitar doctor Nicu Alina Livia.

Luni, 6 noiembrie 2017, la ora 14, în sala 2.2 a Facultăţii de Drept a avut loc întrunirea membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative. Tema dezbaterii a fost "Administraţia Publică şi Avocatul Poporului - prezent şi perspectivă". Cu acest prilej, a fost prezentată de către doamna Emandi Simona, Consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova al Instituţiei Avocatului Poporului comunicarea cu tema "Avocatul Copilului o necesitate obiectivă". Cu acest prilej s-au definit temele de cercetare ale membrilor cercului şi s-au întocmit planurile de lucru.


"Luni, 6 noiembrie 2017 ora 14 în sala 2.2 are loc întrunirea membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative. Tema dezbaterii: Administraţia Publică şi Avocatul Poporului - prezent şi perspectivă

Coordonator Cerc: Conf univ. dr. Alina Livia Nicu"

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti cu tema
ŞTIINŢELE ADMINISTRATIVE - FUNDAMENT AL CULTURII JURIDICE - EDIŢIA A IV-A
Informare
Joi, 27 aprilie 2017, s-a desfăşurat la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti cu tema „Ştiinţele administrative - fundament al culturii juridice”, Ediţia a IV-a.
La manifestare a participat doamna Simona Emandi, consilier coordonator al Biroului Teritorial Craiova din cadrul instituţiei Avocatul Poporului. În calitate de keynote speaker doamna Simona Emandi a prezentat lucrarea „Locul şi rolul Avocatului Poporului în societatea românească”.
De asemenea, doamna conferenţiar universitar doctor Nicu Alina Livia, în deschiderea lucrărilor, în calitate de keynote speaker, a prezentat expunerea cu tema „Separaţia puterilor în stat şi calitatea actului de guvernare”.
Moderator al lucrărilor sesiunii a fost doamna conferenţiar universitar doctor Nicu Alina Livia.
În cadrul sesiunii au existat trei secţiuni: Drept, Economie şi Ştiinţa administraţiei.
Lucrările premiate au fost:

La data de 19 mai 2016 în sala 02 a Facultăţii de Drept s-au desfăşurat lucrările Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative. Cu acest prilej, membrii cercului au prezentat auditoriului lucrările lor ştiinţifice. La finalul lucrărilor membrii cercului au ilustrat cunoştinţele aprofundate în cadrul cercului, cunoştinţe referitoare la procedura contenciosului administrativ, prin simularea unui proces având ca obiect cerere de suspendare a executării şi anualre a unui act administrativ, etapele fond şi recurs.
În prag de sesiune, mebrii cercului şi coordonatoarea lui urează tuturor studenţilor “Succes în sesiune” şi o frumoasă vacanţă de vară!

Conf. univ.dr. Alina Livia Nicu.

ISTORIC CERC

LUCRĂRI PREMIATE LA NIVEL NAŢIONAL

ACTIVITATE - ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

 „Ştiinţele administrative – fundament al culturii juridice"
Craiova, 19 martie 2015