UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - FACULTATEA DE DREPT
CENTRUL DE STUDII SI CERCETĂRI DE DREPT PRIVAT
organizează

Conferinţa

Cartea Funciară: aspecte şi probleme practice actuale

25 martie 2016

AULA MAGNA FACULTATEA DE DREPT

Invitaţi:
- Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Universitatea din Bucureşti
„Este România unită? Sistemul integrat de cadastru şi de carte funciară - un veac de căutari şi neîmpliniri”

- Prof. univ. dr. Marian Nicolae, Universitatea din Bucureşti
„Dobândirea drepturilor tabulare fără înscrierea în cartea funciară”

- Prof. univ. dr. Paul Vasilescu, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj
„Publicitatea situaţiilor personale prin cartea funciară”

- Prof. univ. dr. Irina Sferdian, Universitatea de Vest din Timişoara
„Înscrierea în cartea funciară a drepturilor dobândite prin accesiune imobiliară artificială”

- Conf. univ. dr. Adrian Circa, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
„Aspecte practice privind acţiunea în rectificare de carte funciară”

- Lect. univ. dr. Mihai David, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj
„Cartea funciară – un corp străin în angrenajul Codului civil?”

- Conf. univ. dr. Oana Ghiţă, Universitatea din Craiova
„Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor prin convenţie matrimonială. Notarea locuinţei de familie în cartea funciară”

Moderator
- Prof. univ. dr. Sevastian Cercel, Universitatea din Craiova

Parteneri
Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților Craiova

Baroul Dolj

Baroul Olt

Camera Notarilor Publici Craiova

Parteneri media: GTV, Tele U Craiova, Juridice.ro, Editura Universul Juridic

Program:
  9:30 – 10:00 - Înscrierea participanţilor
10:00 – 10:15 - Deschiderea conferinţei
10:15 – 12:00 - Dezbateri
12:00 – 12:30 - Pauză de cafea
12:30 – 14:00 - Dezbateri

Conferinţa este acreditată cu un număr de 10 ore de pregătire profesională continuă.

Taxă participare: 50 de lei se poate achita la momentul înscrierii sau în contul Asociaţiei Centrul de studii si cercetări de drept privat, RO12BRDE170SV93169481700, deschis la BRD Craiova, CIF RO30402034.
Participanţii sunt invitaţi să transmită până la data de 20 martie 2016 fișa de înscriere, precum și eventuale întrebări la adresa conferintedreptcraiova@yahoo.com în vederea discutării lor în cadrul conferinţei.

Fișa de înscriere