CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ
SISTEMUL JURIDIC ÎNTRE STABILITATE ŞI REFORMĂ

P R O G R A M

Vineri, 20 martie 2015

8.30 - 9.30 Înregistrarea participanţilor - Foaier Aula Magna
9.30 - 10.30 Festivitate de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa doamnei Emma Nicholson, Baroană de Winterbourne şi membru al Camerei Lorzilor din Parlamentul Britanic
10.30 - 11.30 Ceremonia de aniversare a 25 de ani de învăţământ juridic craiovean
11.30 - 12.00 Pauză
12.00 - 13.30 Deschiderea lucrărilor Conferinţei bienale - lucrări în plen Aula Magna ( Programul Conferintei )
13.30 - 15.00 Pauză

15.00 - 16.45 Conferinţa bienală - lucrări pe secţiuni
16.45 - 17.00 Pauză
17.00 - 18.30 Conferinţa bienală - lucrări pe secţiuni

Sâmbătă, 21 martie 2015

9.30 - 11.00 Conferinţa bienală - lucrări pe secţiuni
11.00 - 11.15 Pauză
11.15 - 13.30 Conferinţa bienală - lucrări pe secţiuni

 

SECŢIUNI:
Drept privat
Drept public
Științe penale
Drepturile omului, globalizare şi securitate

PARTENERI:
Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu" al Academiei Române
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Asociația "Craiova Capitală Culturală Europeană 2021"
Biblioteca Judeţeană Dolj "Alexandru şi Aristia Aman"
Facultatea de Drept – Universitatea de Vest din Timişoara
Facultatea de Drept – Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România
Camera Notarilor Publici Craiova
Baroul Dolj
Baroul Mehedinţi
Asociaţia Magistraţilor din România
Asociaţia Studenţilor în Drept din Universitatea din Craiova ASD-UC