2015

RSJ Nr.1/2015

RSJ Nr.1/2015 Număr aniversar prof. univ. dr. Gh. Dănişor

RSJ Nr.2/2015

RSJ Supliment 2015

RSJ Supliment 2/2015

2009

Nr.1/2009

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.1 2009

TEODOR SÂMBRIAN, Procedura vânzării bunurilor debitorilor în Roma antică

SEVASTIAN CERCEL, OLTEANU EDMOND GABRIEL, Consideraţii privind capacitatea de exerciţiu restrânsă a persoanei fizice în dreptul civil român

ALEXANDRU ŞERBAN, Consideraţii istorice privind regimului de executare a pedepselor în dreptul românesc

DANIEL GHIŢĂ, OANA CĂTĂLINA GHIŢĂ, Natura juridică a daunelor cominatorii

LUCIAN SĂULEANU, Încheierea contractului de asociere în participaţie

GÎRLEŞTEANU GEORGE LIVIU, Instituţia referendumului local şi principiul consultării cetăţenilor asupra unor probleme de interes deosebit pentru unităţile administrativ-teritoriale

ROBERT BISCHIN, ADRIAN BARBU ILIE, Fundamentul şi domeniul de aplicare a obligaţiei de raport privind valenţele succesorale ale donaţiilor

ALEXANDRU ŞERBAN, SILVIU GABRIEL BARBU, Percheziţia, măsură procesual penală consacrată constituţională

CRISTINA STANCIU, ROBERTA NIŢOIU, Aspecte privind izvoarele dreptului transporturilor în dreptul intern şi comunitar

MIHAI FLOROIU, Conceptul de tratat internaţional şi regula efectului relativ

CLAUDIU ECEDI-STOISLAVLEVICI, Din hotărârile Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene

ALEXANDRU ŞERBAN, Vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 68/2008

FLORIAN OLTEANU, Subminarea ordinii de drept prin creşterea rolului unei instituţii excepţionale. Exemplul dictaturii în Roma Antică

IONUŢ ŞERBAN, «Afacerea Cerruti », o confruntare politică şi juridică între Italia şi Columbia. Decizii privind chestiuni de drept internaţional

2008

Nr.1/2008

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.1 2008

HERBERT SCHAMBECK, Möglichkeiten und Grenzen der Verfassung in staatlicher und europäischer Sicht

HERIBERT FRANZ KOECK, Der gegenwaertige Stand des Verfassungsprozesses der Europaeischen Union

CLAUDE COURVOISIER, Tocqueville et la formation du droit administratif

ANDREEA RÎPEANU, Sistemul de drept roman. Câteva consideraţii despre normele juridice şi normele religios-morale şi impactul lor asupra poporului roman

TEODORA MARA, Le rôle du droit romain dans l'harmonisation de la législation actuelle

CIPRIAN RAUL ROMIŢAN, Protecţia juridică a topografiilor produselor semiconductoare

VIOREL GĂINĂ, Noţiunea cooperaţiei şi principiile cooperatiste

VALI ILEANA-NIŢĂ, Condiţiile de valabilitate ale novaţiei

IANCU TĂNĂSESCU, GABRIEL TĂNĂSESCU, Consideraţii privind prelevarea de ţesuturi şi organe umane
MIHAI FLOROIU, CRISTINA OTOVESCU, Deciziile arbitrale internationale : cazul « Rainbow Warrior »

GEORGE GÎRLEŞTEANU, Principiul deconcentrării în administraţia publică

ANAMARIA GROZA, Le Rapport Davignon ou l'émergence de la coopération politique au sein des Communautés européennes

SMARANDACHE LAVINIA ELENA, Impactul noţiunilor de asociere şi libertate de asociere asupra raportului dintre libertatea de asociere cu alte drepturi şi libertăţi

GABRIEL CAIAN, Conţinutul constitutiv al dării de mită – art. 255 C.p. şi art. 82 din Legea 78/2000

REMUS IONESCU, Privire de ansamblu asupra reglementărilor internaţionale privind protecţia şi conservarea Deltei Dunării

LUCIAN AMON, Acţiunea diplomatică în Grecia antică. Surse literare şi epigrafice

FLORIAN OLTEANU, LUCIAN AMON, Horothesia Histriei, un „DOSAR" istoric

CONSTANŢIU DINULESCU, Ioana d'Arc - victima unei înscenări judiciare

MIHAI DOGARU, Aspecte legate de efectele juridice ale simulaţiei prin interpunerea de persoane şi simulaţia preţului în actele juridice de drept comercial

LUCIAN SĂULEANU, Suspendarea din funcţie a administratorilor

ANAMARIA CERCEL, LAURA BEUCĂ, Discuţii privind utilizarea procedurii speciale prevăzute de art. 281-2 al Codului de procedură civilă

ROBERTA NIŢOIU, GEORGE NICOLAE JEMBOIU, Natura juridică a operaţiunilor imobiliare

HERBERT SCHAMBECK, The future of Europe is security and humanity

2007

Nr.1/2007

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.1 2007

NICOLAE POPA, Consideraţii privid sistemul ştiinţelor juridice şi rolul teoriei generale a dreptului
NICOLAS QUELOZ, Dispositifs de contrôle du blanchiment d'argent. Eléments d'analyse du dispositif suisse et premiers points de comparaison avec le dispositif canadien
SEVASTIAN CERCEL, Consideraţii privind suspendarea şi întreruperea prescripţiei extinctive
DANIEL GHIŢĂ, Specificul hotărârii pronunţate în apel
ADINA CALOTĂ PONEA, Limite ale exerciţiului dreptului de proprietate rezultând din posibilitatea folosirii spaţiului aerian şi subsolului proprietăţilor imobiliare
LUCIAN SĂULEANU, Convocarea adunării generale a acţionarilor
VIOREL GĂINĂ, Actul constitutiv al grupului de interes economic
ROBERT BISCHIN, GEORGE LIVIU GÎRLEŞTEANU, Condiţiile obligaţiei legale de raport
IRINA OLIVIA POPESCU, Privire comparativă asupra inexistenţei juridice şi absenţei juridice ca idei producătoare de efecte juridice
CIPRIAN RAUL ROMITAN, Condiţii cerute pentru protecţia operelor în cadrul dreptului de autor
CRISTINA POPA NISTORESCU, Regimul juridic al intermediarilor în operaţiuni bancare şi de credit
ANAMARIA BUCUREANU, Le modèle européen de protection des droits de l'homme
ANCA ILEANA DUŞCĂ, CAMELIA MIHAELA BOBAŞU, Protecţia ecosistemelor terestre între necesitate şi realitate
MIHAI FLOROIU, CRISTINA OTOVESCU, Consideraţii privind zonele maritime cu regim special
RUXANDRA RĂDUCANU, Timpul şi aplicarea legii penale
BOGDAN ADRIAN, Consideraţii privind protecţia drepturilor femeii
DANIELA GĂRĂIMAN, Aspecte tehnice şi juridice cu privire la realizarea unui site web
RADU PAŞALEGA, Platon al Spartei recente
ELENA-VERONICA ŞTEFAN, Termeni ce denumesc gradele de rudenie în familia romană
GABRIEL EDMOND OLTEANU, GEORGE GÎRLEŞTEANU, Asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru daune produse terţilor prin accidente de autovehicule. Subrogarea în drepturi. Valabilitatea asigurării RCA. Deţinătorul autovehiculului. Acţiunea în regres. Începerea răspunderii asigurătorului
ANAMARIA CERCEL, Consideraţii privind calificarea căilor de atac
LUCIAN SĂULEANU, Curtea Constituţională. Decizia nr. 953 din 19 decembrie 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

2006

Nr.1/2006

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.1 2006

Ion Predescu, ELOGIU CODULUI CIVIL
Eugen Chelaru, DESPRE CIRCULATIA JURIDICA A TERENURILOR
Ion Dogaru, Sevastian Cercel, ACCESIUNEA IMOBILIARA ÎN CODUL CIVIL ROMÂN SI ÎN PROIECTUL CODULUI CIVIL
Radu I. Motica, Lucian Bercea, BANII ÎN CODUL CIVIL ROMÂN
Daniel Ghita, Mariana Cârstocea, EXECUTAREA ÎN NATURA A OBLIGATIILOR CIVILE ÎN CODUL CIVIL SI ÎN PROIECTUL NOULUI COD CIVIL
Irina Sferdian, OPINIE PRIVIND EROAREA ASUPRA SUBSTANTEI ÎN VÂNZAREA LUCRULUI ALTUIA
Dan Constantin Tudurache, CRITICA REGLEMENTARII PRIVIND SUBROGATIA ÎN DREPTURILE CREDITORULUI
Bianca Maria Carmen Predescu, CONTRACTUL DE DONATIE ÎN LUMINA PROIECTULUI CODULUI CIVIL
Viorel Gaina, CONTRACTUL DE COMISION ÎN CODUL COMERCIAL SI ÎN PROIECTUL NOULUI COD CIVIL
Edmond Gabriel Olteanu, DREPTUL CIVIL, DREPT COMUN ÎN MATERIA PROTECTIEI DREPTURILOR DE AUTOR
Florina Popa, EFICACITATEA SANCTIUNILOR CONTRACTUALE ÎN MATERIA VICIILOR DE CONSIMTAMÂNT
Soreata Maria Marieta, REGIMUL MATRIMONIAL ÎN SISTEMUL DE DREPT ROMÂNESC
Oana Catalina Ghita, Gabriela Ionescu, NOUTATI ÎN MATERIA ACTIUNILOR PRIVIND FILIATIA
Raluca Bercea, INCOMPATIBILITATEA STATUTULUI CONTRACTULUI ELECTRONIC ÎN PROIECTUL CODULUI CIVIL ROMÂN CU PRINCIPIILE PROIECTULUI CODULUI CIVIL EUROPEAN
Iancu Tanasescu, Gabriel Tanasescu, Camil Tanasescu, VALOAREA JURIDICA A CONSIMTAMÂNTULUI ÎN DOMENIUL PRELEVARII SI TRANSPLANTULUI DE TESUTURI SI ORGANE UMANE
Dana Diaconu, CODUL CIVIL ROMÂN SI CONCEPTUL DE „APLICARE A DREPTULUI"
Mitru Carmina, ASPECTE PRIVIND REPARAREA DAUNELOR MORALE ÎN JURISPRUDENTA INSTANTELOR NATIONALE SI JURISPRUDENTA C.E.D.O.
Vali Ileana-Nita, CESIUNEA DE CREANTA - MODALITATE DE TRANSMITERE A OBLIGATIILOR CIVILE
Daniela Garaiman, DE LA CONTRACTUL CLASIC LA CONTRACTUL ELECTRONIC
Florin I. Mangu, BUNURILE PROPRII ALE SOTILOR ÎN LUMINA PROIECTULUI CODULUI CIVIL
Manuela Istratoaie, FORMA CONTRACTULUI DE DONATIE. REGULA SI EXCEPTIA ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL. DARUL MANUAL
Vasile Ciuvat, Adela Lupu, ORIGINEA DE DREPT CIVIL A UNOR INSTITUTII ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC
Anisoara Babalau, CONSECINTELE RETRAGERII INTEMPESTIVE A OFERTEI SAU ACCEPTARII
Bogdan Adrian, PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI PRIN NORMELE CODULUI CIVIL
Roxana Radu, VALENTE VECHI SI NOI ALE VICIILOR DE CONSIMTAMÂNT ÎN MATERIE CONTRACTUALA
Ruxandra Raducanu, REPARAREA PAGUBEI ÎN CADRUL ACTIUNII CIVILE EXERCITATE POTRIVIT ART. 504-507 C.PROC.PEN.
Ion Turculeanu, TRADITIE SI REFORMA ÎN DREPTUL SUCCESORAL ROMÂN
Anamaria Bucureanu, CONSIDERATII PRIVIND CODIFICAREA DREPTULUI COMUNITAR PRIVAT, CADRUL GENERAL DE EVOLUTIE AL DREPTULUI PRIVAT ROMÂN
Mihaela Mihai, Ana-Maria Nistor, CONTRACTUL DE ÎNTRETINERE - ACT NUMIT ÎN PROIECTUL CODULUI CIVIL
Alexandru Mihnea Gaina, CONTRACTUL DE FIDEIUSIUNE ÎN REGLEMENTAREA PROIECTULUI CODULUI CIVIL ROMÂN
Irina Olivia Popescu, NOVATIA SI DELEGATIA ÎN REGLEMENTAREA CODULUI CIVIL SI A PROIECTULUI CODULUI CIVIL
Ovidiu Popescu-Olteanu, ELEMENTE SPECIFICE ALE CONTRACTULUI DE ÎMPRUMUT

2005

Nr.1-2/2005

Revista de Ştiinţe Juridice, nr.1-2 2005

RECEPTAREA DREPTULUI ROMAN IN DISPOZITIILE REFERITOARE LA MOSTENIREA LEGALA DIN CODUL LUI MATEI BASARAB (INDREPTAREA LEGII-1652),Prof. univ. dr. Teodor Sambrian

ACCELERAREA TIMPULUI IN DREPT, Prof. univ. dr. Gheorghe Danisor, Lect. univ. dr. Diana Danisor

CONSIDERATII PRIVIND MASURILE SPECIALE DE PROTECTIE A COPILULUI AFLAT ÎN DIFICULTATE, Lect. univ. dr. Oana Ghita, Lect.univ.dr. Adina Calota-Ponea

ASPECTE JURIDICE PRIVIND CONTRACTUL DE EXPEDITIE DE MARFURI, Lect. univ. dr. Cristina Stanciu

RASPUNDEREA CIVILA PENTRU PAGUBELE GENERATE DE PRODUSELE CU DEFECTE, Lect. univ. dr. Vali Ileana-Nita

CARACTERELE JURIDICE ALE DAUNELOR COMINATORII, Lect. univ. dr. Daniel Ghita

DESPRE RESPONSABILITATEA INTERNATIONALA A STATELOR IN DREPTUL MEDIULUI, Asist. univ. dr. Matei Diaconu

CONSIDERATII PRIVIND REPREZENTAREA ÎN MATERIA OBLIGATIILOR, Dr. Mihaela Cotora, Asist. univ. dr. Cristina Popa Nistorescu

PARTICULARITATI PRIVIND DREPTURILE SOTILOR ASUPRA BUNURILOR COMUNE POTRIVIT PROIECTULUI DE COD CIVIL, Lect. univ. dr. Marieta Soreata

CONSIDERATII PRIVIND EXPROPRIEREA PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA, Lect.univ.dr. Adina Calota-Ponea, Lect. univ. dr. Oana Ghita

TRATATUL CONSTITUTIONAL - O REFORMA NECESARA?, Prof.univ. dr. Bianca Maria Carmen Predescu

EUROPA UNITA - TEMA DE MEDITATIE DE-A LUNGUL SECOLELOR, Conf. univ. dr. Anca Ileana Dusca

GLOBALIZAREA SI UNIFORMIZAREA LEGISLATIEI IN MATERIA PROPRIETATII INTELECTUALE, Conf.univ.dr. Edmond-Gabriel Olteanu

CONSIDERATII PRIVIND POLITICA SOCIALA A UNIUNII EUROPENE, Lect. univ. dr. Roxana Radu

CONSIDERATII PRIVIND RAPORTUL DINTRE DISPOZITIILE CONVENTIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI SI ORDINEA JURIDICA INTERNA A ROMÂNIEI, Prep. univ. drd. Alexandru Sorop

L'UTOPIE CONSTITUTIONNALISEE: COMMENTAIRES EN MARGE DE LA REVISION DE L'ART. 1 ALIN. 3 DE LA CONSTITUTION ROUMAINE, Prof. univ. Dr. Dan Claudiu Danisor

PROPUNERI DE LEGE FERENDA PRIVIND CALITATEA DE MARTOR IN PROCES, Prof. univ. dr. Adi Oroveanu Hantiu

ASPECTE PARTICULARE ALE CONTENCIOSULUI FISCAL POTRIVIT LEGII NR. 554/2004, Prof. univ. dr. Iulian Nedelcu

MINISTRUL DE EXTERNE ROMÂN NICOLAE TITULESCU SI AMERICA LATINA, Dr. Juan Mariátegui, Profesor de onoare al Universitatii Catolice Santa Maria din Arequipa (Peru) si al Universitatii din Craiova, Traducere din limba spaniola: Oana- Andreea Sambrian

CONSIDERATII PRIVIND TRANSPLANTUL DE TESUTURI SI DE ORGANE UMANE, Prof.univ.dr. Iancu Tanasescu

BIOETICA SI DREPT, Prof.univ.dr. Ionel Lulu Groza, Magistrat Ana Maria Andronic, Masterand Irina Cornelia Groza

IMPORTANŢA TESTELOR ADN PENTRU IDENTIFICAREA PERSOANELOR, Drd. Mihai Ţăţulescu, Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara

NATO SI IDENTITATEA EUROPEANA DE SECURITATE SI APARARE (ESDI), Conf. univ. dr. George Velicu

CONSIDERATII PRIVIND EUTANASIA , Lect. univ. dr. Adrian Bogdan

CONSIDERATII PRIVIND INVALIDAREA PROBELOR IN CADRUL PROCESULUI PENAL, Ionel Bleoanca

CONSIDERATII PRIVIND TERMENELE IN CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC DIN PROCESUL PENAL, Lect.univ.dr. Ruxandra Raducanu

CONSIDERATII PRIVIND FALIMENTUL INTERNATIONAL. MORATORIUL SI CONCORDATUL LA NIVEL EUROPEAN, Asist. univ. dr. Mihai Floroiu, Asist. univ. drd. Cristina Otovescu

CONSIDERATII PRIVIND STATUTUL SI REGIMUL REFUGIATILOR ÎN ROMÂNIA, Dr. Andrei Filipescu

CONSIDERATII PRIVIND FOLOSIREA LIMBII ROMANE IN LOCURI, RELATII SI INSTITUTII PUBLICE, Drd. Daniela Mirela Dirman Dragota

CONSIDERATII PRIVIND SENSURILE JURIDICE ALE TERMENULUI LATIN AGER, Asist. univ. drd. Elena Veronica Stefan

CONSIDERATII CU PRIVIRE LA TERMENUL "AVOCAT" SI TERMENII ECHIVALENTI IN LIMBA ENGLEZA, Asist. univ. drd. Simina Badea

CONSIDERATII PRIVIND INCRIMINAREA SI SANCTIONAREA FAPTELOR CE CONSTITUIE INFRACTIUNI DE TERORISM, Asist.univ.dr. Cosmin Ionescu

2002

Nr.23/2002

Nr. 23 (1)/ 2002

Articole, Studii

Ion Dogaru; Sevastian CercelNicolae Titulescvu - Personalitate complexa a secolului XX

5

Viorel Gaina, Principiul asigurarii celeritatii si simplitatii operatiunilor comerciale

13

Constantin BeluNoi reglementari in domeniul securitatii sociale

18

Adi Oroveanu HantiuPrincipiul egalitatii persoanelor in procesul penal

29

Iulian Nedelcu; Alina Livia Nicu,  Aspecte privind sectorul public in Romania in contextul procesului de integrare europeana

33

Iancu Tanasescu; Gabriel Tanasescu; Camil Tanasescu, Despre detentologie

39

Bianca Maria Carmen Predescu, Definitia dreptului international privat

49

Stefan Scurtu; Mihai Floroiu, Contractul international de transport de marfuri pe sosele

59

Viorel Gaina, Principiul asigurarii cadrului juridic de protejare a interesului national in activitateaeconomica

69

Sorin Ionescu; Daniel GhitaPunerea sub interdictie

74

Stefan Scurtu, Ruxandra BurdescuClauza de impreviziune si clauza de forta majora in contractele comerciale internationale

79

Anca Ileana Dusca; Bianca Maria Carmen Predescu, Interdictia acordurilor dintre agentii economici in lumina dreptului roman si dreptului comunitar

90

Sevastian Cercel; Anamaria Cristina Florea, Aspecte referitoare la dreptul si obligatia parintilor de administrare a bunurilor copilului lor minor

95

Adrian BogdanAspecte de drept comparat privind institutia prescriptiei extinctive in dreptul civil mongol si roman

100

Ion Faget, Sanctiunea juridica a violentei in actele juridice de drept civil

102

Anca Ileana Dusca; Tereza Elena Chilom; Daniela Garaiman.Reglementarea juridica a confidentialitatii afacerilor in internet

105

Roberta Nitoiu; Cristina StanciuCateva consideratii privind aspectele juridice fundamentale ale ideii conversiunii prin reductiune a actelor juridice civile

111

Manuela AranghelInscrierile in cartea funciara reglementate de Legea nr. 7/1996. Notiune, obiect si efecte

119

Ruxandra Raducanu, Aspecte teoretice si practice privind vanzarea lucrului altuia

125

Adina Ponea; Oana RadulescuControverse referitoare la fundamentul responsabilitatii civile

138

Roxana Cristina Radu, Studiu asupra cauzei ilicite si imorale

151

Vali Stefania Nita, Exercitarea dreptului de proprietate comuna ae cote-parti

155

Alina Livia Nicu, Comisiile de disciplina din cadrul autoritatilor si institutiilor publice - instrument pentru cresterea calitatii activitatii din sectorul public

173

Manuela Aranghel, Intreruperea prescriptiei extinctive. Notiune, cauze si efecte

178

Miruna Livia Popescu, Exceptio non adimpleti contractus

184

Catalin Vasilica Bancioi, Unele consideratii cu privire la antecontractul de vanzare-cumparare

193

Roberta Nitoiu; Cristina Stanciu, Cateva consideratii cu privire la ideea conversiunii prin reductiune a actelor juridice civile in sens de instrumentum probationes

197

Sorina Petria Mitran, Aspecte istorice privind interpretarea normelor juridice

207

Cuprins

211

2001

Nr.19/2001

CUPRINS NR.19/2001

 

Mircea Ivanescu - L'annee jubiliaire 2000. La cooperation entre l'enseignement universitaire de Craiova et de Bresil au debut du chemin

7

Ion Patroi - Laudatio Domnului Jose Jeronimo Moscardo de Souza

18

Jose Jeronimo Moscardo de Souza - Globalizarea: Moda, contaminare sau solutie?

27

Ion Dogaru - Normativismul kelsenian

33

Gheorghe Danisor - Structuralismul si filosofia juridica

53

Sorin Ionescu, Daniel Ghita - Raspunderea juridica. Accente

82

Dan Claudiu Danisor - Pozitivism si drept

99

Iulian Nedelcu, Alina Livia Nicu - Rolul normarii si al sistemului media in identificarea si realizarea binelui public la nivel comunitar

120

Adina Ponea - Evolutia istorica a institutiei vinovatiei

144

Gabriel Olteanu, Sevastian Cercel - Principiul autonomiei de vointa din perspectiva filosofica

161

Roberta Tapu - Privire istorica asupra dreptului de a testa

167

 

2000

Nr.16/2000

CUPRINS - NR. 16/2000

Nicolae Titulescu - Patronul nostru spiritual

 1. Nicolae Titulescu - Societatea Natiunilor si minoritatile

Tudor Radu Popescu - Doctor honoris causa al Universitatii din Craiova

 1. Curriculum vitae - Tudor Radu Popescu
 2. Laudatio
 3. Tudor Radu Popescu - Educatia - problema prioritara a omenirii si educatia

Articole, studii

 1. Ion Dogaru - Cateva consideratii cu privire la ideea de apartenenta in materia reprezentarii.
 2. Roberto Valle - Geopolitique de l'orthodoxie
 3. Constantin Belu - Solutionarea litigiilor de munca de catre Judecatorie .
 4. Teodor Sambrian - Consideratii de ordin istoric privind studierea dreptului roman in Romania .
 5. Viorel Gaina - Registrul comertului si controlul judecatoresc al operatiunilor efectuate in Registrul Comertului
 6. Stefan Scurtu - Mijloacele de care dispune vanzatorul in caz de contraventie la contract din partea cumparatorului
 7. Sorin Ionescu - Efectele nulitatii
 8. Pompil Draghici - Probleme disputate in doctrina referitoare la forta obligatorie a contractelor si autonomiei de vointa
 9. Stefan Scurtu - Executarea contractului de comert internnational
 10. Ion Turculeanu - Repunerea in termen a mostenitorilor prin dispozitiile art.12 din L.18/1991 .
 11. Gheorghe Vintila - Repararea daunelor morale rezultate din comunicatii audiovizuale
 12. Anca Ileana Dusca, Liana Dumitrescu - Unele consideratii in legatura cu posesia
 13. Pompil Draghici - Prezumtia de culpa in cazul raspunderii pentru fapta altuia
 14. Ion Turculeanu, Catalin Bancioi - Stipulatia pentru altul
 15. Dan Spanu - Competenta materiala a instantelor judecatoresti privind partajul succesoral
 16. Sevastian Cercel - Obligatia de intretinere in cazul casatoriei putative si in cazul concubinajului .
 17. Tereza Chilom - Originea si evolutia teoriei actelor inexistente in Dreptul privat. Promotori, adepti, adversari ai teoriei clasice a inexistentei actelor juridice
 18. Gabriel Edmond Olteanu - Domeniul de aplicare al teoriei autonomiei de vointa in materia actelor juridice civile
 19. Adrian Bogdan - Cateva consideratii referitoare la uzucapiunea prescurtata
 20. Anisoara Babalau - Contractul civil - aspecte juridice fundamentale
 21. Daniel Ghita - Executarea silita in natura a obligatiilor civile .
 22. Manuela Aranghel - Prescriptia extinctiva in Dreptul civil. Concept si efecte .
 23. Matei Diaconu - Consideratii asupra reglementarilor din Codul civil roman si din Codul civil francez, in domeniul depozitului necesar si al depozitului hotelier .
 24. Cristina Nistorescu - Aspecte privind aplicarea procedurii de reorganizare si lichidare juridica
 25. Vali Stefania Nita - Aspecte teoretice si practice privind partajul bunurilor comune in cazul coproprietatii temporare .
 26. Roxana Cristina Radu - Consideratii privind evolutia conceptiei de nulitate a actului juridic civil
 27. Ruxandra Raducanu - Conditiile necesare existentei obligatiei de garantie contra viciilor in contractul de vanzare-cumparare .
 28. Cristina Savu - Promisiunea unilaterala si promisiunea sinalagmatica de vanzare .
 29. Roberta Tapu - Scurta prezentare a teoriilor cu privire la fundamentul testamentului .
 30. Sebastian Raduletu - Conditiile reprezentarii succesorale .
 31. Iancu Tanasescu - Infractiunea complexa
 32. Gheorghe Pirvu - Problematica integrarii in lumea contemporana .
 33. Iulian Nedelcu, Silviu Dragan - Aspecte teoretice si practice vizand rolul administratiei publice in procesul decizional privitor la proprietatea publica si proprietatea privata
 34. Bianca Maria Carmen Predescu - Studiu asupra raportului dintre competentele statului si ale Uniunii Europene .
 35. Gheorghe Parvu, Alexandra Sandu - Necesitatea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana
 36. Adi Oroveanu-Hantiu - Consideratii generale privind infractiunile contra deminitatii persoanei
 37. Nedelcu Iulian, Alina Livia Nicu - Determinari si interferente intre administratia publica si media
 38. Alexandra Sandu, Radu Constantin - Management si grafologie
 39. Ionel Groza, Cornel Trandafir, Mihaela Vieru - Expertiza financiara si interpretarea ei juridica
 40. Gheorghe Danisor - Conceptia social-politica in opera lui Jean Jacques Rousseau .
 41. Dan Claudiu Danisor - Consideratii privind definirea institutiei juridice
 42. Vasile Ciuvat - Cateva consideratii privind impozitul pe venit
 43. George Velicu - Natiunea, structurile si rolul statului in asigurarea apararii tarii .
 44. Nicoleta Miulescu - Regiile autonome, institutiile si serviciile publice de interes local .
 45. Sorin Ionescu - Incompatibilitatea judecatorilor
 46. Gheorghe Danisor - Statul in conceptia lui Thomas Hobbes
 47. Vasile Ciuvat - Contributia lucrarilor celei de-a Treia Conferinte asupra dreptului marii la dezvoltarea dreptului tratatelor .
 48. George Velicu - Dreptul international aplicabil in conflictele armate
 49. Patru Rotaru, Nicusor Stanciu - Aspecte juridice ale cheltuielilor din bugetul public national .
 50. Daniela Garaiman - Unele aspecte privind relatia drept - informatica
 51. Radu Constantin - Pledoarie pentru grafologie .
 52. Ruxandra Burdescu - Libertatea si nu numai atat
 53. Anamaria Cristina Florea - Consideratii asupra mijloacelor de lupta impotriva criminalitatii .
 54. Gabriel Tanasescu - Despre omisiunile sau loviturile care produc vatamarea corporala
 55. Eugen Cristian Grigorie - Reguli si procedee de tactica criminalistica aplicate in ascultarea martorilor
 56. Adina Ponea - Principiul neretroactivitatii legii civile in timp
 57. Oana Radulescu - Norma sau legile de aplicare imediata sau necesara
 58. Elena Pirvu - Il Placito di Capua, sub aspectul de document juridic

Estudiantina

 1. Ana Maria Bucureanu - Dreptul si morala
 2. Ionut Raduletu - Introducere in tipologia autoritatii
 3. Lavinia Tumbar - Consideratii privind metodele de stimulare a vanzarilor sau a prestarilor de servicii care impiedica libera concurenta (art.4, lit. f din Legea nr.11/1991)
 4. Cristian Ene - Puterea cuvantului in valentele sale juridice .